Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

DEBATT: SVT och SR blundar för socialismens konsekvenser

SVT och SR använder oljepriset som förklaring till krisen i Venezuela i nästan hälften av sina publiceringar, men nämner nästan aldrig den socialistiska revolutionen. Det är som om historiker skulle påstå att skotten i Sarajevo orsakade första världskriget, i stället för att bara vara en utlösande faktor. Public service misslyckas med sitt uppdrag, skriver Pamina Falck på Näringslivets medieinstitut.

Bild: Daniel Annefelt.

Inte sällan beskrivs skotten i Sarajevo som början på första världskriget. Men även om mordet på Franz Ferdinand och hans hustru kan ses som en utlösande faktor, låg konflikterna som mynnade ut i kriget förstås betydligt djupare.

Lika lite som historiker skulle godkänna skotten som förklaring till kriget, skulle ekonomer hänvisa till oljepriset för att förklara Venezuelas nuvarande kris. Enligt en ny rapport från Näringslivets medieinstitut framgår dock att nyhetsmedier resonerar annorlunda. Det visar sig att Sveriges Television och Sveriges Radio använder oljepriset som en av flera viktiga faktorer i nära hälften av alla publiceringar som behandlar krisens uppkomst.

Venezuela har en av världens största oljereserver, landet har inte varit utsatt för krig, ingen naturkatastrof, ingen epidemi – ändå befinner sig landet i ett humanitärt och ekonomiskt förfall.

Enligt Internationella valutafonden kommer Venezuelas inflation för helåret 2018 att överstiga en miljon procent. Korruptionsanklagelser riktas mot regimen samtidigt som landet med president Maduro i spetsen går allt närmare en diktatur. Den totala produktionen i landet har rasat och lett till arbetslöshet och stor brist på mat. Mer än två miljoner venezuelaner beräknas ha lämnat landet sedan 2014 och FN varnar för att emigrantströmmarna börjar närma sig dem som följde Syrienkrisen.

Oljepriset är på sin höjd den utlösande faktorn, som i fallet Venezuela blottar en ohållbar ekonomisk politik, tillika ideologi.

När utvecklingen beskrivs av etablerade ekonomer finns det en tydlig röd tråd; den socialistiska revolutionen, som startade med Hugo Chávez, har ruinerat landet med en ohållbar ekonomisk politik som satt marknadsmekanismer ur spel, där politiker blir företagsledare och privata investerare blockeras. Ett system som främjat korruption och kortsiktighet, vilket resulterat i minskad produktion såväl inom mat- som oljeindustrin.

I diagrammet nedan kan man se oljeprisets utveckling sedan 2009 (blå linje). Där framgår att oljepriset föll 2014–2015 för att sedan återhämtas. Samma utveckling går inte att se i Venezuelas bruttonationalprodukt under samma period (grön linje). Här framgår att tillväxten började trappas av redan 2012 med en tydlig försämring 2015–2016 och trenden fortsätter nedåt 2018. Man kan alltså anta att krisen förvärrats av oljepriset, men då oljepriset klättrar samtidigt som Venezuelas kris blir allt djupare är det problematiskt att argumentera för ett starkare samband mellan oljepriset och Venezuelas ekonomi.

Ändå är det exakt det SVT och SR gör. Inte bara är det direkt vilseledande att påstå, som SVT gör i ett inslag från augusti 2017, att: ”Inte minst har prisraset på olja bidragit till krisen som resulterat i skenande inflation och stor brist på allt från mat till mediciner”, de har dessutom nämnt oljepriset som en viktig orsak till landets utveckling i 17 av de 40 publiceringar som granskades. Samtidigt nämns den betydligt mer belagda orsaken – den socialistiska revolutionen – bara i tre av inslagen.

Sveriges Radio och Sveriges Television brister i sin ambition att vara folkbildande när de granskar Venezuelas kollaps. De lägger stor vikt vid en möjlig utlösande gnista men missar i stort att beskriva den torka som förelåg. Som mediekonsument blir man inte mycket klokare på krisens uppkomst efter att ha tagit del av en sådan rapportering och om målet är att bilda vore det önskvärt om SVT och SR grävde djupare i sin rapportering.

”I am proposing a new system, a new formula to fix markets and oil prices to enable stability, harmony, continuity,” sade Maduro i ett tal i december 2016. Löftet har inte infriats och planekonomin tycks inte heller denna gång leva upp till sin teoretiska storhet.

Oljeprisets nedgång förklarar inte Venezuelas förfall. Oljepriset – likt skotten – är på sin höjd den utlösande faktorn, som i fallet Venezuela blottar en ohållbar ekonomisk politik, tillika ideologi, som genomsyrat landet sedan Hugo Chávez dagar.