Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Det är okej när (S) gör det!

Socialdemokraterna driver politik de tidigare har fördömt och använder sig av en ”det är okej när vi gör det”-retorik. Frågan är vilken borgerlig politik S snor åt sig härnäst, skriver Vendela Magnell och Viktoria Sköld.

Bild: Socialdemokraterna / Martin Hörner Kloo (CC BY-NC-ND 2.0).

Socialdemokraterna är experter på att anklaga andra för att bedriva ineffektiv och inhuman politik, bara för att senare själva anamma samma politik och benämna den som effektiv och solidarisk. Ena dagen pratar de om ett Europa som inte bygger murar och kallar meningsmotståndare för hjärtlösa, en annan dag gormar de om att Sverige behöver gränskontroller. Migrationspolitik är inte det enda exemplet på när S gjort ett totalt omslag och glömt bort den hårda tonen de själva haft i frågan. Det verkar som att det finns en idé om att ”det är okej när vi gör det”.

Skattesänkningar är en felaktiga prioritering – och ansvarsfullt

Det är inte alltför sällan man läser om moderatstyrda kommuner som sänker skatten. Medan moderater jublar beklagar sig socialdemokrater, vilket i sig inte är särskilt förvånande. Det senaste exemplet på detta är Nacka kommun där kommunalskatten inför 2021 sänks med 20 öre. Förutom de lokala S-politikerna är socialdemokratiska rikspolitiker inte blyga med att påpeka hur fel en skattesänkning är.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark skriver i ett Facebook-inlägg att hon är ”så innerligt förbannad när [Nacka] återigen nu väljer att prioritera en skattesänkning över välfärden”. Partisekreterare Lena Rådström Baastad (S) med flera skriver på SvD Debatt att ”fler undersköterskor med bättre villkor, en nära tillgänglig vård efter behov, en jämlik skola med höga kunskapsresultat” är det som ska prioriteras framför sänkt skatt.

Trots dessa ställningstaganden mot skattesänkningar kan man i Expressen TV lyssna på statsminister Stefan Löfvens (S) tankar om att det så småningom är läge att sänka inkomstskatten eftersom ”det inte [är] fel att vanligt folk kan få lite mer pengar i plånboken och vara med och konsumera”. Förvisso skulle denna sänkning ske efter att coronakrisen är över, till skillnad från sänkningen av kommunalskatten i Nacka. Skulle det kunna berättiga kritiken från Eva Nordmark med flera?

Bild: Socialdemokraterna Tyresö

Möjligtvis endast fram till dess att man får reda på att även grannkommunen Tyresö till årsskiftet sänker skatten med 20 öre. Vad som är mest anmärkningsvärt med detta är att Tyresö styrs av socialdemokrater. För att uppmärksamma den kommande skattesänkningen sprids budskapet om att de tar ansvar för kommunen genom att sänka skatten, säkra ett överskott och lägga mer pengar på välfärden. Vad går att utläsa ur detta? Att det uppenbarligen går alldeles utmärkt att sänka skatten och även hålla den låg, samtidigt som ett budgetöverskott kan säkras. Från Eva Nordmark och Lena Rådström Baastad är det knäpptyst angående Tyresö.

Samarbete med SD är omoraliskt – och pragmatiskt

För att hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande över svensk politik – åtminstone var det så det beskrevs – skrev januariöverenskommelsen. Att Moderaterna redan innan riksdagsvalet, då med Anna Kinberg Batra i spetsen, ens kunde tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna i ”enstaka frågor där det finns möjlighet att komma överens” försvagade det en gång så starka allianssamarbetet. Enligt Centerpartiet och Liberalerna var följden av ett sådant samarbete normaliseringen av ett främlingsfientligt parti och rent av ett hot mot demokratin.

Moderatledaren Ulf Kristersson är inte heller helt främmande för tanken att en framtida moderatledd regering kan samarbeta med Sverigedemokraterna. När Kristersson 2019 bjöd in Jimmie Åkesson (SD) till möte riktades skarp kritik mot honom. Stefan Löfven beskrev moderatledarens närmande mot Sverigedemokraterna som ”bottenlöst omoraliskt”.

Socialdemokrater är inte blygsamma för att sätta etiketter på Sverigedemokraterna som ett rasistiskt, kvinnofientligt och homofobiskt parti. På DN Debatt skrev Stefan Löfven år 2014 att ”Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt enfrågeparti som vare sig respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner” och intygade att han aldrig skulle tillåta SD att få makt över Sveriges utveckling. Moderaternas eventuella framtida samarbete har beskrivits som att Sverige går i en blåbrun riktning.

Gäller samma logik Socialdemokraterna? Självklart inte. Förhandling och samarbete partierna emellan är faktiskt verklighet i flera kommuner runt om i landet. Men då är det tyst från Socialdemokraterna. Ett exempel på detta är att Socialdemokraterna i Halmstad nyligen tog stöd av Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget i kommunfullmäktige. Redan under 2018 skapade S och SD rubriker tillsammans i Halmstad när SD stöttade Socialdemokraternas förslag till kommunstyrelsens ordförande. Hur kan detta samarbete rättfärdigas om ett samarbete mellan M och SD på riksnivå beskrivs som ”omoraliskt”?

Eller är det just Halmstads sverigedemokrater som kan ses på med blida ögon och vara legitima samarbetspartners? För helt oproblematiska verkar de faktiskt inte vara. Bland annat har en företrädare för Sverigedemokraterna i Halmstad fångats på bild med en hakkorsbindel runt armen. En annan dömdes nyligen för sexköp och våldtäkt.

Ytterligare ett exempel på samarbete mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är från Nybro kommun där SD röstade för Socialdemokraternas kandidat till kommunfullmäktiges ordförande. Tack vare deras röst fick en socialdemokrat det ledande uppdraget. Centerpartiet i Nybro anklagade de två partierna för att ha samtalat innan omröstningen – det vill säga möjligen förhandlat om stödet och politiken. Huruvida det har skett är inte möjligt att veta; båda partierna förnekar samtal och SD hävdar att man röstade på den kandidat som kändes bäst i stunden. En sak är dock säker – om Socialdemokraterna i Nybro nu har gjort det, är det med all säkerhet rätt!

Europeiska klimatmål saknar ambitionsnivå – och är välavvägda

Klimatförändringarna är en fråga som väcker oro hos många. De flesta är överens om att utsläppen behöver minska och att detta kräver samarbete mellan länder. Vad som skiljer personer och partiet åt är i regel hur mycket man menar att utsläppen behöver minska, och hur detta ska ske. Att sprida en apokalyptisk känsla tycks fungera för Greta Thunberg. Frågan är om det är något som Sveriges största, och regerande, parti bör ägna sig åt.

Jytte Guteland (S). Foto: European Union / Giedre Daugelait.

Socialdemokratiske Europaparlamentarikern Jytte Guteland är enligt VoteWatch Europe en av de mest inflytelserika parlamentarikerna i klimatpolitiken och var huvudförhandlare för EU:s nya klimatlag 2020. Guteland propagerade för en utsläppsminskning till 2030 på 65 procent vilket är väldigt ambitiöst och i ärlighetens namn inte särskilt realistiskt för de flesta länder i EU. Moderaternas Europaparlamentariker förordade en minskning på 55 procent vilket är lägre än S men högre än andra europeiska länder. Från socialdemokratiskt håll kritiserades Moderaterna för att inte vara tillräckligt ambitiösa.

Anmärkningsvärt är dock att Sveriges socialdemokratiska regering i ministerrådet driver en minskning på 55 procent – alltså samma nivå som Moderaterna i parlamentet. Löfvens svar i EU-nämnden på frågan om vad regeringen egentligen driver var att en minskning med 60 procent är målet, med sikte på 65 procent, men att regeringen behövt lägga sig på en nivå med 55 procent för att det ska kunna vara genomförbart.

I flera aktuella frågor har det alltså visat sig att det från Socialdemokratiskt håll är populärt att propagera för en ståndpunkt, men driva en annan, eller kritisera en åsikt, och ha samma själv.

Till syvende och sist är det ändå Socialdemokraterna som sänker skatten, samarbetar med Sverigedemokraterna och tar Moderaternas hållning kring utsläppsminskningar i EU, men utan att erkänna det. När partiet ger människor mer pengar i plånboken, tar ansvar för Sverige bortom partigränserna och bedriver realistisk klimatpolitik är det ansvarsfullt. Socialdemokraterna ägnar sig faktiskt åt rent hyckleri. Men, det är okej när de gör det!