Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

FMSF: Sverige har blivit mindre fritt

DEBATT: Med det nya rökförbudet på uteserveringar har Sverige blivit lite mindre fritt. Trots att Sverige är ett land som länge präglats av förmynderi och gått i fel riktning vad gäller paternalism, finns dock ljuspunkter inom borgerligheten. Vid ett maktskifte borde avskaffandet av den nya tobakslagen vara en prioriterad fråga, skriver Albin Zettervall, vice ordförande i Fria Moderata Studentförbundet.

Bild: Sonia Belviso (CC BY 2.0).

På natten mellan söndagen och måndagen trädde den nya tobakslagen i kraft. Vid midnatt tvingades krögarna få sina gäster att fimpa för sista gången. Sverige var redan innan den nya inskränkande lagen ett land där vuxna människor var hänvisade till Systembolaget för att köpa sitt middagsvin och där krogar i stadskärnor fick stänga ned på grund av klagande grannar. I ett vuxet, frihetligt Sverige vore detta inte verklighet. Den nya lagen är ett till tydligt exempel på politikernas vilja att detaljstyra och omyndigförklara vuxna människor.

 Rökförbudet inomhus på restauranger infördes i Sverige 2005, och rökarna blev förpassade till uteserveringarna. Nu förbjuds rökning även där, och rökarna måste gå ut på gatan för att ta en cigarett – oavsett om någon störs av röken eller inte. Det finns rökfria uteserveringar i nästan varje svensk stad, men trots att marknaden redan svarat på efterfrågan av rökfria uteserveringar, har regeringen valt att tvinga alla uteserveringar till totalförbud. Det finns ont om forskning som visar att passiv rökning utomhus skulle vara särskilt skadligt.

Det riskerar nu att bli trångt och rörigt när volymen av människor som ska ut och in genom samma entré kommer öka, särskilt för de krogar med smala entréer eller med stort besökarantal. Det riskerar att även ha en ekonomiskt negativ påverkan på krogbranschen. Det finns en stor risk att människor inte kommer att besöka krogar i samma utsträckning som tidigare, utan i stället välja att sitta i en park eller på en balkong. Särskilt allvarligt blir det för vattenpipscaféer, som i praktiken blir ålagda ett näringsförbud. 

Lagen är dessutom slarvigt stiftad och svårtolkad. Det kommer till exempel vara lokalägaren eller den som disponerar lokalen som har ansvaret för att hålla entrén rökfri – oavsett om de äger marken eller inte. Lagrådet avstyrkte förslaget om rökförbudet vid entréer på olika grunder. Bland annat finns det ingen bestämd gräns på hur långt förbudet sträcker sig. I förarbetena formuleras det luddigt att gränsen ska gå ”…i vart fall inom ett par meters avstånd från entrén”. Lagrådet är dessutom mycket tveksamma att ålägga enskilda ansvar att upprätthålla lagregler på platser de inte äger, eftersom att det i grunden är ett ansvar för polisen. 

Sverige blir i och med detta bland de mest extrema länderna i Europa vad gäller rökförbud.

Detta är ett axplock av besynnerliga konsekvenser den nya tobakslagen leder till. Sverige blir i och med detta bland de mest extrema länderna i Europa vad gäller rökförbud. Detta är dock inte det enda området där landet lagom sticker ut. Vi är också det enda landet i EU där det inte är möjligt att köpa starköl i vanliga butiker, och det finns inte ett enda etablerat parti som vill avskaffa Systembolaget.

De borgerliga partierna har insett vikten av att stärka människors ekonomiska frihet och ansvarstagande, men har ännu en lång väg kvar gällande individers frihet. Sänkt skatt på arbete är bra för att färre ska leva utan bistånd från staten – då ska du vara ansvarstagande och stå på egna ben. Handlar det i stället om alkohol- och tobaksbruk verkar vuxna människor plötsligt inte tillräckligt myndiga att ta eget ansvar och egna beslut. Detta är grundläggande frihetsfrågor som borgerligheten måste bli bättre och modigare på. 

Trots att Sverige sedan i måndags är ett mindre frihetligt land finns det ljusglimtar inom borgerligheten. Förutom att vara emot rökförbudet driver dessutom samtliga partier frågan om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Det är långt ifrån tillräckligt för vad som krävs för att göra Sverige till ett vuxet land på riktigt. Vid ett borgerligt maktövertagande borde avskaffandet av den nya tobakslagen vara prioriterad fråga. Fram tills dess får krögarna hantera stöket och agera polis på mark de inte äger.