Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

I skuggan av rökförbudet

Det är mindre än en vecka kvar tills rökförbudet träder i kraft, men varken restauranger eller tillsynsmyndigheter vet ännu exakt vad det innebär. Folkhälsomyndigheten har visserligen fått åtta miljoner kronor för att informera om förbudet, men kommuner och polisen ger intryck av att ha en viss brist på resurser att lägga på att förhindra rökning.

Från och med måndag nästa vecka måste den som vill ta en cigarett se till att undvika perronger, busshållplatser, idrottsplatser, lekplatser, entréer till butiker och uteserveringar. På dessa platser blir det nämligen olagligt att röka. Umeå har helt sonika förbjudit rökning i hela innerstaden, för att undvika ett svårbegripligt lapptäcke av tillåtna och otillåtna rökområden. Thommy Bäckström (L) liknar beslutet vid kompanistryk. 

Rökförbudet på uteserveringar är det mest kontroversiella, eftersom den som driver restaurangen, baren eller kaféet i fråga kan tänkas ha egna synpunkter på hur han eller hon driver sin verksamhet.

I maj rapporterade SVT om hur festivalen Sweden Rock tillåter sina besökare att dricka alkohol på hela festivalområdet, vilket i myndigheternas ögon gör hela området till en enda stor uteservering. Alltså måste hela festivalen bli rökfri, eller så måste besökarna i stället hindras från att dricka alkohol på delar av området.

Sweden Rock har ett år på sig att lösa problemet; årets festival hann före rökförbudet. Andra har mindre tur. Yared Tekeste, festivalgeneral på Uppsala Reggae Festival som äger rum i slutet av juli, berättar att han tillsammans med multiarenan Fyrishov håller på att utreda hur förbudet påverkar festivalen. Det är inte helt lätt.

– Vi har inte fått tillräckligt tydlig information för att kunna veta säkert vad som gäller, berättar Tekeste.

En individ som inte följer rökförbudet kan komma att avlägsnas från platsen av polis, och drabbas av böter – men inte nödvändigtvis.

Det är ett problem han tyvärr inte är ensam om. Jimmy Nygren, en av ägarna till smörrebrödkrogen Två små svin i Årsta utanför Stockholm, har haft svårt att få besked om vad som egentligen gäller för hans uteservering. Lokaltidningen rapporterade i april att han försökt vara konstruktiv och föreslagit att lösa rökförbudsproblemet med ett partytält, utan att få något bättre svar än ”vi får se hur det blir”.

– Nu har jag byggt ett rökrum i stället, som är vindskyddat och har lite tak, så att det blir som en lounge. Där har vi rökning – sedan får de säga vad de vill, berättar han nu.

Det är kommunerna som är ansvariga för att reglerna följs. Stockholms stad visar sig dock även den ha problem med bristande information. Karin Hultman, enhetschef på miljöförvaltningen, berättar att förarbetena till lagen om rökförbud inte är mer specifika än att rökning inte tillåts inom ”ett par meter” från entréer till butiker, restauranger och andra verksamheter.

– Det är vad vi har att förhålla oss till. Sedan får vi göra bedömningar från fall till fall, beroende på hur entrén ser ut. Folkhälsomyndigheten har sagt att den ska komma med riktlinjer för våra bedömningar innan rökförbudet träder i kraft, men vi har än så länge inte sett några sådana.

Folkhälsomyndigheten har visserligen fått åtta miljoner kronor för att informera om den nya lagen och stödja genomförandet, bland annat genom vägledning till kommunerna. Hälften av dessa går dock i stället till ”organisationer som jobbar förebyggande med att minska tobaksbruk”, något socialminister Lena Hallengren (S) motiverar med att ”bidraget till frivilligsektorn är en viktig del”. 

Utifrån de oklara riktlinjerna ska kommunerna se till att ingen restaurang- eller butiksägare låter rökare ta ett bloss på förbjuden mark. Karin Hultman hoppas att det ska räcka med en dialog; annars kan kommunen förelägga om exempelvis ett särskilt skyddsavstånd, eller till och med förelägga med vite om beslutet inte följs.

”Vi kan ju inte inleda en brottningsmatch med någon bara för att den sitter och röker.”

Ansvaret för att förhindra rökningen faller på den som driver en uteservering. Askkoppar ska tas bort från borden, och om någon börjar röka en cigarett, cigarr eller e-cigarett ska restaurangägaren se till att de slutar. En individ som inte följer rökförbudet kan komma att avlägsnas från platsen av polis, och drabbas av böter – men inte nödvändigtvis. Manuel Firpo, kommunpolis och talesperson för Citypolisen i Stockholm gällande tobaksförbudet, förklarar:

– Vi bedömer om rökningen är en ordningsstörning eller inte. Om personen som röker stör den allmänna ordningen på platsen kan polisen komma att avvisa personen därifrån.

Är det möjligt att röka på en uteservering efter att rökförbudet trätt i kraft utan att störa den allmänna ordningen?

– Teoretiskt kan man det.

Vad krävs för att rökningen ska utgöra en ordningsstörning?

– Att man inte följer reglerna, det vill säga att man röker, och sedan kanske har druckit lite alkohol, är högljudd och stör andra runt omkring, vilket man ju per definition gör om man röker och personer i ens närområde stör sig på det.

Så om ingen klagar utgör man alltså inte en ordningsstörning?

– Vi gör en samlad bedömning. Ofta är det inte själva rökningen som är problemet, utan till exempel att man har druckit och är stökig. Krögaren får ju inte fysiskt avvisa en person, det gör polisen, men det är en fråga om proportionalitet. Vi kan ju inte inleda en brottningsmatch med någon bara för att den sitter och röker.

På frågan hur prioriterat det egentligen är för Stockholmspolisen att se till att förbudet mot rökning på uteserveringar efterlevs, svarar Firpo:

– Ifrån Citypolisen kommer det inte att vara prioriterat över huvud taget. Om en krögare ringer för att den har problem kommer vi självklart att åka dit om vi har resurser till det, men vi är inte tillsynsmyndighet så vi kommer inte att kontrollera någon.

Varken Yared Tekeste eller Jimmy Nygren har någonsin fått indikationer på att deras besökare efterfrågat en rökfri uteservering.

Ställer man samma fråga till Karin Hultman på Stockholms stads miljöförvaltning, där tillsynsansvaret ligger, blir svaret liknande.

– Vi kommer att verka för att förbudet efterlevs i den mån vi har tid och möjlighet.

Hur gott om tid och möjlighet har ni?

– Egentligen ska vi ju sköta detta inom ramen för vår befintliga verksamhet, och den är begränsad under sommarmånaderna i och med att många går på semester. Men vi kommer att försöka jobba vägledande och informerande.

Det är inte bara polisen och kommunen som ger intryck av att inte ha obegränsade resurser att avsätta för kampen mot rökarna. Förra veckan gick länsstyrelsen i Stockholm ut med en uppmaning till allmänheten att upprätta ett informellt angiverisystem: 

– Det är en omöjlig uppgift att kontrollera hur alla restaurangägare följer rökförbudet. Det finns så många krogar och så få inspektörer. Vi måste helt enkelt ha hjälp av allmänheten. Gäster behöver klaga till kommunen om krogar låter folk fortsätta röka, sade Suzanne Bengtsson på länsstyrelsen i Stockholm till SVT.

Varken Yared Tekeste på Uppsala Reggae Festival eller Jimmy Nygren på Två små svin har någonsin fått indikationer på att deras besökare efterfrågat en rökfri uteservering. Ingen ansvarig verkar riktigt veta vad förbudet kommer att innebära, och ivern att dirigera om resurser från redan ansträngda verksamheter förefaller vara måttlig. Men inget av detta kommer att hindra rökförbudet från att genomdrivas.