Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Olivia Bergström: Om Finland kan, så kan Sverige

Finlands nya borgerliga regering liberaliserar alkoholmarknaden steg för steg. Men den svenska kan inte ens införa gårdsförsäljning. Varför vågar inte regeringen Kristersson? Det undrar Olivia Bergström.

Finland tillåter sedan tidigare försäljning av starköl i livsmedelsbutiker, och nu väntar ytterligare liberaliseringar. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter veckor av förhandlingar presenterades Finlands nya borgerliga regering, och ett 259 sidor tjockt och omfattande regeringsprogram, med namnet “Ett starkt och engagerat Finland”. Statsskulden ska minska och budgeten ska vara i balans. Finländarna får sänkta skatter, man sparar på de offentliga utgifterna, statliga bolag säljs och man avreglerar bland annat arbetsmarknaden, för att ta några exempel. Det är bra och viktiga reformer i en anda som även Sverige hade mått bra av. Tidöpartierna borde inspireras.

Den finska regeringen liberaliserar även alkoholpolitiken. Gränsen för försäljning av alkoholhaltiga drycker i matbutiker höjs från 5,5 till åtta procent, så att även drycker som framställts genom jäsning ska kunna säljas. Det ska dessutom utredas om matbutikerna ska få sälja viner på upp till 15 procent. Gårdsförsäljning med hemleverans tillåts.

Finland kan göra det. Varför inte Sverige?

För drygt fem år sedan höjdes alkoholgränsen i Finland, så det blev tillåtet att köpa starköl och alkoläsk med en alkoholhalt på upp till 5,5 procent i matbutiker. Redan tidigare har man i matbutiker kunnat köpa mellanöl upp till 4,7 procents alkoholhalt. När Finlands regering nu tar ett steg till så går inte man egentligen inte före, utan närmar sig vad som är normalt i EU. Sverige och Finland är de enda EU-länderna med detaljhandelsmonopol och Sverige är det enda landet i unionen där vuxna inte får köpa alkoholhaltiga drycker över 3,5 procent i matbutik.

När Finlands regering nu tar ett steg till närmar man sig vad som är normalt i EU.

Försvarare av monopolet motiverar motståndet mot liberaliseringar, som att matbutiker ska kunna sälja drycker med högre alkoholhalt, med att det skulle försämra folkhälsan och fler människor dö. Och vi vet ju att för stora mängder och en för frekvent konsumtion av alkohol är dåligt för hälsan och kan vara farligt. Det är ett av många exempel på hur samhället har utvecklats i en positiv riktning. Vi har i dag kunskap om vad som är dåligt för oss och hur vi håller oss hälsosamma. Kunskapen är dessutom väldigt lättillgänglig. Med den tillgången till information borde man också kunna ställa krav på att människor själva tar ansvar för att hålla sig hälsosamma, om de värderar det högt, snarare än att staten gör det.

Att gå i Finlands fotspår skulle sannolikt inte heller innebära en ökad alkoholkonsumtion. Tvärtom – konsumtionen i Finland har minskat de senaste 15–20 åren och fortsätter minska, även efter avregleringen 2018. Nationalekonomen David Sundén har även kunnat visa att begränsningar av tillgängligheten knappt, om alls, påverkar konsumtionen. 

En ny Timbro-undersökning visar dessutom att nio av tio svenskar som dricker ändå har alkohol hemma. Tillräckligt mycket för att bjuda 35 personer på fest, om alla deltagare håller sig den mängd som Systembolaget anser att vi ska dricka. Man har mätt bunkrandet i fler länder, som i Finland, där man också bunkrar, men inte lika stora mängder. Att staten genom monopol begränsar tillgängligheten gör med andra ord att människor bunkrar alkohol, snarare än dricker mindre.

*** 

Regeringen borde egentligen avskaffa monopolet helt. Men det kommer nog inte hända på ett tag. Men man borde i alla fall göra som i Finland och steg för steg avreglera alkoholmarknaden genom att tillåta försäljning av drycker med en högre alkoholhalt än dagens 3,5 procent i butik. Vuxna borde åtminstone kunna köpa starköl och vin i sin närmaste matbutik. Utöver det måste regeringen nu göra vad man lovade i valrörelsen och införa gårdsförsäljning, där man nu, trots en färdig utredning, står helt still.

Under sommaren kan du se fram emot att dricka en kall öl som du köpt i butik, snarare än en halvljummen.

Så vad skulle vara fördelarna med att kunna köpa vin och starköl i matbutik? Planeringen till midsommar skulle nästa år vara något mindre omständlig (även fast du inte kan köpa snapsen i butik förrän regeringen har gått hela vägen). Under sommaren kan du se fram emot att dricka en kall öl som du köpt i butik, snarare än en halvljummen. Planeringen för fredagsmiddagen (med vin) blir enklare när du kan köpa allt på samma ställe. Viktigaste av allt innebär det att Sverige blir lite friare och att du, snarare än staten, styr veckoplaneringen.

Fyra år går snabbt, ett har snart redan gått, och det finns flera områden där regeringen Kristersson nu behöver våga ta steg framåt med konkreta reformer. Avreglering av alkoholmarknaden är ett sådant område. För frågan är om det verkligen är motiverat att Sverige ensamt, när resten av Europa går i andra riktningen, fortsätter vara överförmyndare för sin egen befolkning?