Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Krönika

Staten måste fungera

Sveriges problem med högt skattetryck och växande offentlig sektor är uppenbara. Samtidigt har vi drabbats av nya problem av helt annan karaktär: Staten förmår inte upprätthålla grundläggande funktioner som trygghet och energiförsörjning. Mer än halvvägs in i mandatperioden behöver borgerlighetens alternativ vara en både starkare och smalare stat, skriver Catarina Kärkkäinen och Svend Dahl i samband med Smedjans nylansering.

Coronakrisen flyttar ned oss på politikens behovstrappa. Det skrev vi när vi tillträdde som chefredaktör respektive redaktör för Smedjan. När vi nu förhoppningsvis rör oss mot slutet av krisen är detta uppenbart: Problemen som föregick den, med integration, svaga skolresultat och brottslighet, har förvärrats. En större vårdskuld, en allmänt mer pressad offentlig sektor och ett svårare ekonomiskt läge har lagts till bilden.

Flera branscher befinner sig i ett synnerligen svårt läge och många personer väntar fortfarande på kompensation för de verksamhetsförbud som regeringen i realiteten utfärdat för deras företag. 

Det gäller i betydande utsträckning branscher som i vanliga fall sysselsätter unga, utrikes födda och andra som står långt från arbetsmarknaden. Totalt har över 121 000 personer varslats om uppsägning sedan mars förra året, och drygt 590 000 har blivit korttidspermitterade. Det påminner om fjolårets mest illavarslande läsning: Johan Eklunds rapport från Entreprenörskapsforum som visade att en majoritet av utrikes födda i arbetsför ålder under perioden 1990 till 2016 inte har uppnått självförsörjning. 

Det ekonomiska utanförskapet kan bara lösas med företagens hjälp, men då behövs en politik för marknadsekonomi och tillväxt. Problemen med högt skattetryck, reglerad arbetsmarknad och tung regelbörda är uppenbara. Samtidigt har Sverige under de senaste åren drabbats av nya problem av helt annan karaktär: Staten har i dag svårt att upprätthålla grundläggande funktioner som trygghet, infrastruktur och energiförsörjning. Denna utveckling är i dag så pass långt framskriden att den påverkar företagsklimatet.

Staten har svårt att upprätthålla grundläggande funktioner som trygghet och energiförsörjning.

Varje år publiceras Economic Freedom of the World Index vilket mäter graden av marknadsekonomi. Sverige låg år 2015 på 19:e plats, men har i den senaste upplagan rasat till den 46:e platsen. Tidigare har statens storlek primärt varit det som har dragit ned Sverige i denna och liknande undersökningar, men i dag dras vi också ned av rättssystemets kvalitet varav polisens pålitlighet är en av två variabler. Det har uppmärksammats av bland andra nationalekonomerna Niclas Berggren och Andreas Bergh.

Situationen är allvarlig, och av allt att döma saknar regeringen förmåga att prioritera. Det blir också den naturliga effekten när samarbetet om regeringsmakten består av långa listor av kompromisser från partier med helt motstridiga viljor snarare än ett sammantaget politiskt projekt med en riktning.

Läs också:

Det är bilden av hur Sverige mår när vi nu är mer än halvvägs till nästa riksdagsval. Borgerlighetens uppgift är att ta fram ett reellt alternativ till detta som präglas av ideologisk motoffensiv och reformiver: Staten behöver både bli starkare och smalare. 

Det var också vad vi konstaterade i sommarens essäserie på Smedjan ”Från den stora staten till det starka samhället”: Samtidigt som de offentliga åtagandena växer har staten misslyckats med ett antal grundläggande uppgifter. Den starka staten är inte synonym med den stora – eftersom den som vill ha styrka inom vissa områden måste också ha förmåga att prioritera. Och den som vill ha ett starkt samhälle måste se längre än staten.

Det är vad valrörelsen borde handla om. Tyvärr och föga förvånande verkar Socialdemokraterna försöka få den att kretsa kring allt utom just detta – till en strid om demokratin. Det är bara en tunn fernissa av strategi, som Adam Danieli tidigare har konstaterat. Och situationen som rörelsen nu befinner sig i handlar om dess egen oförmåga att lösa verkliga problem för människor, vilket Stig-Björn Ljunggren skriver om i dag.

Vårt löfte inför det kommande året – när vi nu återlanserar Smedjan med en mer läsvänlig sajt och satsningar på fler krönikörer och fördjupande reportage – är att alltid sträva efter att bidra till hederlig diskussion utifrån marknadsliberala perspektiv som höjer nivån på debatten. 

Vårt mål är att du som läsare alltid ska få med dig ny kunskap och nya perspektiv av att läsa en artikel på Smedjan, och att vi i det långa perspektivet kan bidra till att komma till rätta med en del av problembilden som här har tecknats.

Med hopp om god läsning!