Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Reportage

”Systembolaget har skjutit sig själv i foten”

Vindistributören Winefinder vann i Högsta domstolen. Domen är prejudicerande och innebär att det är fritt fram att importera vin från Danmark och transportera det till kunder i Sverige. Martin Berg skriver om hur domen påverkar Systembolagets ställning.

Domen kan medföra större frihet på svensk alkoholmarknad. Foto: Hasse Holmberg/TT

Det var 2019 som Systembolaget stämde Winefinder i Patent- och marknadsdomstolen. Man vann den första ronden men förlorade i Patent- och marknadsöverdomstolen. Då gick Systembolaget vidare till Högsta domstolen (HD) för att få saken prövad.

Nu på morgonen står det klart att (HD) i en prejudicerande dom går på Winefinders linje. I domen skriver HD bland annat:

Högsta domstolen anser att ett danskt bolag (Winefinder) och dess svenska moderbolag inte har bedrivit detaljhandel i strid med den svenska alkohollagen. Bolagen ska därför inte förbjudas att marknadsföra alkoholdrycker.

 I knäckfrågan hur vinet transporterats in i Sverige konstaterar HD att: 

Enligt Högsta domstolen visar utredningen att det var det danska bolaget som genom e-handel sålde vin till konsumenter i Sverige. Det danska bolaget var etablerat i Danmark och vinet levererades till Sverige av en transportör som det danska bolaget anlitat

För Alex Tengvall, styrelseordförande i Winefinder, betyder domen att man nu får arbetsro efter fyra år av processande. 

Alex Tengvall. Foto: Winefinder.

– Det har varit fyra långa år och det har känts som en våt filt lagts över företaget där vi har fått lägga stora resurser på advokater. 

Hur har det påverkat verksamheten? 

– Det jobbigaste med att vara ett stämt bolag är att det har varit svårt att attrahera finansiering och personal. Nu kan vi lyfta blicken och se hur vi ska utveckla verksamheten och skapa en bättre tjänst för våra kunder.

Hur kommer HD:s dom att påverka marknaden tror du?

– Den här verksamheten har pågått sedan Rosengrendomen 2007 och det finns rätt många aktörer idag, men marknaden kommer så klart att växa och ta några procent till nu. Men man ska komma ihåg att den fortfarande är liten. Under två procent av den totala försäljningen. 

Många bedömare menar att distansförsäljning är ett hot mot Systembolagets monopol, men Alex Tengvall menar att gårdsförsäljningen är ett större hot. 

– Alltså, svenskodlat vin kommer så klart inte att förändra monopolet, men vi är ganska förtjusta i öl och idag finns det 400–500 lokala bryggerier och det skulle kunna förändra mycket om det blev tillåtet att handla direkt på sitt lokala gårdsbryggeri.

När det finns en prejudicerande dom kommer säkert flera aktörer ge sig in på marknaden.

Systembolaget har dock i viss mån skjutit sig själv i foten när man drivit frågan, menar Alex Tengvall.

– Det är Systembolaget som har drivit den här frågan upp till den här nivån. Hade de inte gjort det så hade allt varit som förut. När det nu finns en prejudicerande dom som svart på vitt visar att det här lagligt kommer säkert flera aktörer ge sig in på marknaden.

– Vi har inte så mycket ett konkurrerande sortiment med Systembolaget men nu när det finns en dom kommer det till exempel att vara lättare att få finansiärer för att starta verksamhet, fortsätter han.

Du menar import av boxar och andra produkter?

– Ja, det kan säkert komma. Det kommer att ta lite tid. Sen ska man veta att det är en pressad marknad och man måste ha stora volymer för att det ska fungera.

Han menar dock att Systembolaget kommer att hitta sätt att driva processen vidare.

– Det tar inte slut här. Nu kommer Systembolaget se vad det finns för andra sätt att sätta käppar i hjulen för e-handeln men det kommer att vara mycket svårare nu i och med den här domen.

Mattias Svensson, ledarskribent på tidningen Svenska Dagbladet och författare till flera böcker om Systembolaget, menar att HD: s dom inte är ett hot mot Systembolagets monopol.

Mattias Svensson är författare och ledarskribent i Svenska Dagbladet.

– Det tror jag tyvärr inte. Det här är ett sedan länge lagreglerat undantag från monopolet som nu upprätthålls. Det handlar om vinimportörer som tar in sånt som Systembolaget inte har i sitt rätt begränsade utbud och det är en rätt bekväm position att verka på en sådan nischmarknad.

Kan det inte öppna upp för andra aktörer och andra produkter?

– Systembolaget är stora på boxvin och annat. De flesta vinklubbar som Winefinder har ett lite dyrare prissegment och små leverantörer som inte är aktuella för ett stort nationellt omfattande monopol. På så sätt får svenskar tillgång till ett utbud som vi inte får tillgång till genom monopolet. Men det är en nischmarknad eftersom den fördyrande transporten och småskaligheten gör att det inte går att priskonkurrera med de breda bulkprodukterna.

Han menar att ägaren staten nu måste se till att Systembolaget inte fortsätter att försöka sätta käppar i hjulen för Winefinder eller andra vinklubbar.

– Jag kunde ju hoppas att om vi hade en ägare som har det minsta intresserade av att värna offentliga medel så skulle man sätta stopp för det här. För det är med offentliga medel som man bedriver juridisk aktivism och avsikten är väl inte nödvändigtvis att vinna alla de här processerna. För det är ju ingen som riskerar någonting med andras pengar men för små kommersiella aktörer som Winefinder är det däremot en enorm affärsrisk.

I ett reportage tidigare i våras kunde Smedjan visa att Systembolaget pressade företaget Enjoy Wine & Spirits, som ägs av Di Luca gruppen, när man inledde ett samarbete med Winefinder. 

Systembolaget drog då tillbaka viktig marknadsinformation för Enjoy Wine & Spirits vilket resulterade i att man avslutade samarbetet med Winefinder.

– Det är statistik som är viktig att ha tillgång till som importör. Den visar vilka viner som säljer och till vilka priser. Den håller också reda på från vilken region vinet kommer ifrån. Vi konstaterade att vi inte kunde fortsätta med vår verksamhet utan den marknadsstatistiken. Därför avslutade vi samarbetet med Winefinder, konstaterade Christian Di Luca, vd på Di Luca Gruppen.

Systembolaget säger till Smedjan att man nu ska analysera domen och kan kommentera den under nästa vecka.