Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Blanche Sande: Vad UR glömmer berätta för lyssnarna

Vad är hårdför politik: ekonomiska liberaliseringar eller väpnad revolution? Det förra, att döma av UR-programmet Bildningsbyrån. För att göra både public service och allmänheten en tjänst bidrar Smedjan med den information UR glömde skriva ned om Margaret Thatcher, Rosa Luxemburg och andra huvudpersoner i Bildningsbyrån.

Det nya radioprogrammet Bildningsbyrån – tänka mot strömmen har påbörjat publiceringen av 30 kortdokumentärer om människor som gjort avtryck i politiken. Bland annat ska lyssnarna få lära sig om ”Robespierre – den osjälviske terroristen” och ”Ayn Rand – egoismens försvarare”.

Idén är givetvis god. Vi vinner alla på att lära oss mer om de inflytelserika politiker och tänkare som bidragit till respektive undergrävt ett fritt och välmående samhälle.

Bildningsbyrån produceras av public service. Visserligen står det tydligt i UR:s public service-redovisning 2017 att bolaget är oberoende, sakligt och har hög trovärdighet. Ändå visar det sig, överraskande nog, att Bildningsbyråns presentationer av de olika huvudpersonerna i den politiska utvecklingen lämnar en del övrigt att önska. I syfte att göra allmänheten en tjänst har jag därför sammanställt kompletterande information till den UR erbjuder, så att den intresserade ska kunna skapa sig en lite mer balanserad bild av verkligheten.

Robespierre

UR skriver: ”Under den franska revolutionen kämpade man för rösträtt och jämlikhet. Men friheten hade ett pris, alla som var emot blev halshuggna. Ett program om revolutionären Maximilien de Robespierre.”

UR skriver inte: Den franska revolutionen började som en kamp för rösträtt och jämlikhet. Men resultatet blev Robespierres skräckvälde, och alla som var emot det blev halshuggna: först kungafamiljen, sedan ledarna för de mer moderata republikanerna, sedan medlemmar av Robespierres egna jakobiner – till slut även Robespierre själv. Den rösträtt jakobinerna stred för var för övrigt inte tänkt att omfatta kvinnor.

Alva Myrdal

UR skriver: Låt vetenskapen och det sunda förnuftet visa vägen! Alva Myrdal visste hur hon ville förändra samhället. Ut med det gamla och in med det nya – kvinnor ska jobba och barn ska vara på dagis.

UR skriver inte: Alva Myrdal var en av Sveriges främsta förkämpar för social ingenjörskonst, som innebär att (i hennes fall socialistiska) politiska visioner för samhället genomdrivs på bekostnad av den enskildes frihet. Bland annat förespråkade hon tvångssterilisering av ”livsodugliga individer”, och tog upp de samhällsekonomiska problemen med exempelvis ”stora kullar av barn till ogifta imbecilla mödrar”.

Ayn Rand

UR skriver: Hon förespråkade en rationell egoism. Rysk-amerikanskan Ayn Rands idéer väcker förfäran. Men hon fortsätter inspirera alltifrån politiker på högerkanten till entreprenörer i Silicon Valley.

UR skriver inte: Ayn Rand flydde från den kommunistiska diktaturen i Sovjetunionen till USA, där hon skrev sitt magnum opus Atlas Shrugged. Försvaret av individens frihet som det moraliskt rätta, inte bara det bästa för samhället, gjorde boken till den näst mest inflytelserika i USA, endast överträffad av bibeln.

Rosa Luxemburg

UR skriver: 15 januari 1919 mördas en av den tyska socialdemokratins stjärnskott, Rosa Luxemburg. Livet som präglats av politisk kamplust var över. Men vilka idéer var så radikala att hon måste tystas?

UR skriver inte: Rosa Luxemburg förespråkade väpnad revolution i syfte att avskaffa äganderätten och införa proletariatets diktatur.

Margaret Thatcher

UR skriver: Thatchers hårdföra politik drabbade de allra fattigaste och arbetslösheten sköt i höjden. Få politiker har varit lika hatad och älskad [sic]. Ett program om politikerförakt och politikens konsekvenser.

UR skriver inte: I ett politiskt system dominerat av överklassen lyckades medelklasskvinnan Margaret Thatcher bli Storbritanniens första kvinnliga premiärminister. Tack vare hennes politik slapp Storbritannien undan 70-talets enorma budgetunderskott och höga inflation, samtidigt som hon sänkte skatten för skattebetalarna och tog kampen mot de mäktiga fackförbunden.

Tydligen är det Ayn Rands frihetsideal snarare än Alva Myrdals eugenik som ”väcker förfäran” hos UR.

Den uppmärksamme läsaren kan ha noterat att Utbildningsradion förefaller ha missat en del positiv information om högerprofilerna på listan, samtidigt som en del mindre smickrande information om vänsterprofilerna råkar ha fallit bort. Det har även råkat smyga sig in ett antal laddade värdeord. Bland annat är det tydligen Ayn Rands frihetsideal snarare än Alva Myrdals eugenik som ”väcker förfäran” hos UR, och Margaret Thatchers ekonomiska liberaliseringar snarare än Rosa Luxemburgs agiterande för revolution som är hårdför politik.

Det är tur att Utbildningsradion är så tydlig med att den är oberoende, saklig och har hög trovärdighet. Annars skulle man nästan kunna få intrycket att den är vänstervriden, uppåt väggarna osaklig och att den, åtminstone för oss till höger i det politiska spektrumet, i mångt och mycket saknar trovärdighet.