Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Reportage

Varför granskar Systembolaget riksdagen?

Systembolaget har kartlagt riksdagspartiernas alkoholpolitik och tagit hjälp av nykterhetsrörelsen för att påverka regeringskansliet. Det är inte sunt att ett statligt bolag ägnar sig åt denna typ av politisk påverkan, skriver Carl Albinsson.

De statliga bolagen ska inte granska politiken. Foto: Jessica Gow/TT

I samband med att jag granskade korrespondensen mellan Socialdepartementet och ett antal nykterhetsorganisationer stötte jag på ett märkligt mejl. Det är skickat i slutet av oktober 2021 från nykterhetsorganisationen IOGT-NTO:s dåvarande drogpolitiska chef Magnus Jonsson till en av socialdepartementets opolitiska tjänstemän. Mejlet är kort och kärnfullt. 

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, algebra

Automatiskt genererad beskrivning

Bifogat i mejlet från IOGT-NTO finns en 22 sidor lång sammanställning över alla riksdagsmotioner rörande alkoholpolitik under riksdagsåret 2021/2022. Det finns även en analys över de olika riksdagspartiernas politik och enskilda riksdagsledamöters motioner har sammanställts och analyserats. 

Exempelvis görs följande analys av Moderaternas alkoholpolitik:

De alkoholliberala vindarna fortsätter blåsa starkt inom Moderaterna, med ett stort antal motioner om gårdsförsäljning och även motioner som vill förändra bl a skatteregler, matkrav vid servering, åldersgränser och öppettider för att underlätta för producenter och serveringsställen. Avskaffande av ensamrätten är däremot fortsatt en marginalfråga i partiets riksdagsgrupp, föremål för endast en motion. Tre motioner kritiserar Systembolagets opinionsbildning. Sammantaget har moderata ledamöter motionerat betydligt mer om alkoholpolitik detta riksdagsår än tidigare, främst om gårdsförsäljning.

Att IOGT-NTO har en sådan sammanställning är knappast förvånande. Organisationens syfte är att påverka politiken och då måste man göra en gedigen omvärldsbevakning. Vad som däremot väckte mitt intresse var att IOGT-NTO:s drogpolitiska chef skrev att det är Systembolaget som har begärt ut riksdagsmotionerna. 

När jag noterade mejlet hörde jag av mig till Systembolagets presstjänst och frågade varför man låtit göra en sammanställning av alla riksdagsmotioner och hur det kom sig att IOGT-NTO har fått ta del av densamma. 

Via mejl lät Systembolagets pressavdelning meddela att det är en del av deras omvärldsbevakning:

Det stämmer att Systembolaget bland annat sammanställer riksdagsmotioner som rör svensk alkoholpolitik som en del av vår omvärldsbevakning. Nej vi har inte skrivit sammanställningen utan det är en extern beställning.

När jag därefter återupprepade frågan varför IOGT-NTO har fått ta del av denna sammanställning blev jag först inbjuden till ett möte hos Systembolaget som jag avböjde. Därefter skickades ett icke-svar från presstjänsten: 

Sammanställning kommer som sagt från en extern part. Vi för kontinuerligt dialoger med flera olika aktörer som verkar inom det alkoholpolitiska området. Allt ifrån nationella till internationella branschorganisationer till olika intresseorganisationer. Och du är välkommen att återkomma om du ändrar dig angående ett möte med oss.

Systembolaget har alltså via en extern part låtit sammanställa alla riksdagsmotioner om alkoholpolitik och sannolikt lämnat över materialet till IOGT-NTO i samband med en av alla ”kontinuerliga dialoger”. Därefter har IOGT-NTO skickat sammanställningen till Socialdepartementets opolitiska tjänstemän. Systembolaget tycks med andra ord använda nykterhetsrörelsen som ett instrument för att påverka politiken. 

Systembolaget använder nykterhetsrörelsen som ett instrument för att påverka politiken. 

Det är inte sunt. Ett statligt bolag med ensamrätt på att sälja alkohol ska inte ägna sig åt denna typ av politiskt påverkansarbete, inte heller är det rimligt att det statliga monopolet hjälper en alkoholpolitisk intresseorganisation som IOGT-NTO att påverka regeringskansliet. 

***

Eftersom Systembolaget sedan årsskiftet sorterar under Finansdepartementet hörde jag av mig till finansminister Elisabeth Svantesson (M) för en kommentar kring bolagets agerande. Finansministern har valt att inte ge någon kommentar, men den moderata riksdagsmannen Sten Bergheden, vars motioner omnämns i granskningen, är mycket kritisk till Systembolagets agerande: 

– Att kartlägga eller försöka påverka enskilda riksdagsledamöters demokratiska arbete i riksdagen kan inte på något sätt vara ett statligt bolags uppgift och deras agerande är både häpnadsväckande och anmärkningsvärt och kräver en förklaring från Systembolaget. Jag kommer nu att gå vidare och anser att regeringen eller riksdagen bör agera angående Systembolagets uppträdande.

Ett annat parti som omnämns i dokumentet är Sverigedemokraterna: 

Ledamöter från Sverigedemokraterna är de näst mest energiska vad gäller alkoholpolitiska motioner, efter Moderaterna. Det i särklass vanligaste temat är gårdsförsäljning, ofta med en nationalistisk touch om att gynna svenska eller regionala produkter.

När jag kontaktar Sverigedemokraterna och frågar om de anser att Systembolaget bör ägna sig år den här typen av kartläggningar får jag ett tydligt svar från näringsutskottets ordförande Tobias Andersson:  

– Nej. Det berörda statliga bolaget har dessutom redan varit i blåsväder för sitt påverkansarbete gentemot folkvalda riksdagsledamöter vilket SD belyst redan för länge sedan.

Tobias Andersson menar också att regeringen bör ta upp frågan med Systembolaget i ägardialogen och kallar agerandet för ett övertramp: 

– I detta skede vore det rimliga att regeringen i ägardialogen för detta på tal. Därutöver borde Systembolaget motivera varför de agerat på detta sätt, samt be om ursäkt för sitt övertramp.

Att Systembolaget agerar utanför sitt mandat genom att utforma – i stället för att utföra – svensk alkoholpolitik är ett problem. Martin Bergs reportage i Smedjan från tidigare i år som beskriver turerna kring Systembolagets stämning av Winefinder är ett exempel på detta. Att man dessutom ägnar sig åt kartläggning av politiska partier och samarbetar med IOGT-NTO för att påverka Socialdepartementet väcker många frågor. 

Ett statligt bolag ska inte agera på det här sättet. Bäst vore såklart om bolagets monopolställning avskaffades så fort som möjligt, och att Sverige blev ett normalt europeiskt land där vin och öl kan köpas i vanliga butiker. 

Men till dess bör regeringen styra upp Systembolaget och låta ledningen förstå att det är politiken som granskar de statliga bolagen. Inte tvärtom.