Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Befria kyrkan från politiken

SSU har gjort en hemsida som ser ut att tillhöra Svenska kyrkan. I princip varnar den för sverigedemokratiskt inflytande i kyrkan. Samtidigt varnar Sverigedemokraterna för socialdemokratiskt inflytande. Båda har rätt: Varken SD, S eller något annat politiskt parti bör styra över Svenska kyrkan.

Mörka moln över kyrkan.

”Jesus var sosse”, hävdade SSU inför kyrkovalet 2013. I en ökänd kampanjfilm berättar en flåshurtig SSU:are att Jesus var sosse eftersom han var solidarisk och mättade 5 000 personer med fem bröd och två fiskar. Att lyckas mätta hungriga människor har socialister genom historien lyckats betydligt sämre med, även om förhållandet mellan hungrande och mat tyvärr ofta varit likartat.

Inför samma kyrkoval mobiliserade Socialdemokraterna väljare genom att hota med scenariot att Sverigedemokraterna skulle få inflytande över kyrkan. Nu svarar Sverigedemokraterna med samma mynt. I en kampanjfilm full av naturvyer och plattityder fastslår partiet att ”kyrkan är alldeles för viktig för att låtas styras av Socialdemokraterna och deras aktivister”.

Det stämmer att kyrkan inte bör styras av Socialdemokraterna och deras aktivister. Till att börja med använder socialdemokratin kyrkan som en plattform för politiska ställningstaganden, för vilka medlemmarnas intresse är minst sagt svalt. Som en Timbrorapport från förra året visade handlar bara 15 procent av Svenska kyrkans pressmeddelanden om frågor medlemmarna vill prioritera: att sprida det kristna budskapet, själavård och att hjälpa utsatta i lokalsamhället. Däremot utgjordes 37 procent av politiska ställningstaganden, framför allt i internationella konflikter och miljöfrågor – just den sortens frågor som kyrkans medlemmar var minst intresserade av.

Man får inte intrycket av en genuin omtanke om svenska kyrkan.

Kärnan i problemet är dock inte att kyrkan domineras av socialdemokrater, utan att den är så politiserad överlag. Det är Sverigedemokraterna inte intresserade av att ändra på; de vill helt enkelt att kyrkan ska vara deras plattform i stället för Socialdemokraternas. I år storsatsar SD på kyrkovalet, antalet kandidater har mångdubblats och i maj spreds en uppmaning från sverigedemokraten Anders Björkroth på Facebook:

Vi behöver din röst i kyrkovalet oavsett vad du tycker om Svenska Kyrkan så behövs just din röst.

Har nu fått bekräftat att om man blir medlem minst 30 dagar före valet 17 sept och sedan går ur före 1/10 så slipper man kyrkoskatt! Så gå med så ni kan rösta på SD i a f !

Man får inte intrycket av en genuin omtanke om svenska kyrkan. Man får intrycket av en grupp som vill ha makt.

SSU har i sin tur gjort hemsidan Kyrkovalet.info, som i princip varnar för Sverigedemokraternas kyrkopolitik: ”konservativa och rasistiska krafter storsatsar på kyrkovalet” och vill ”dra tillbaka klockan” vad gäller samkönade äktenskap, lägga ned stödverksamheten för nyanlända och skära ned på kyrkans biståndsverksamhet.

Att det är Sverigedemokraterna som åsyftas framgår av beskrivningen; ingen annan nomineringsgrupp (kyrkovalets motsvarighet till partier) som SSU skulle beskriva som konservativ och rasistisk kan sägas storsatsa på kyrkovalet. Dock driver SD i kyrkomötet, enligt partiets kulturpolitiske talesperson, varken några förslag om att skära ned på kyrkans biståndsverksamhet eller lägga ned någon stödverksamhet. SD vill tillåta präster att vägra viga samkönade par, och vill ”visa respekt för” dem som har en negativ syn på kvinnliga präster, men inte avskaffa vare sig kvinnliga präster eller samkönade vigslar.

S och SD är dock rörande överens om att kyrkan bör styras av partier och deras aktivister – bara det är det egna partiet.

Att SSU ligger bakom hemsidan krävdes det ett inledningsvis förstoringsglas för att upptäcka. Varken ungdomsförbundets röda fana eller moderpartiets röda ros syntes någonstans. Det gjorde däremot Svenska kyrkans logga, som SSU inte har tillstånd att använda. Efter kritik har SSU nu tagit bort Svenska kyrkans symbol och lagt till sin egen i stället.

Den socialdemokratiska rörelsen varnar för Sverigedemokraterna, som i sin tur varnar för Socialdemokraterna. De är dock rörande överens om att kyrkan bör styras av partier och deras aktivister – bara det är det egna partiet.

I själva verket bör svenska kyrkan varken utgöra en plattform för vänsterpolitik eller nationalkonservatism. Den bör separeras från staten på riktigt genom att befrias från partipolitikens inflytande och lämnas att bestämma över sin egen verksamhet.