Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Moderaterna vårdar Alliansens arv

Arbetskraftsinvandringen bidrar med tiotals miljarder kronor i skatteintäkter och produktion. För att värna dagens öppna system måste man vårda det. Moderaternas reformpaket visar att partiet tar ansvar för arbetskraftsinvandringen.

IT-specialist, systemutvecklare och civilingenjör tillhör de vanligaste yrkena bland arbetskraftsinvandrare. Foto: Headway Unsplash

I måndags lanserade Moderaterna ett reformpaket för arbets­krafts­invandringen. Paketet innehåller en del skärpningar och åtgärder mot missbruk, bland annat direktåtkomst mellan flera myndigheters databaser och hårdare åtgärder mot handel med arbets­tillstånd. Det innehåller också förslag för stoppade kompetens­utvisningar, snabbare handläggnings­tider och skatte­förändringar för att fler ska söka sig till Sverige.

I dag bidrar arbetskrafts­invandringen med tiotals miljarder i både produktion och skatte­intäkter.

”Sent ska syndaren vakna”, skrev Morgan Johansson på Twitter. Han – och andra som framställer Moderaternas arbetskraftsinvandringslinje som ny – har fel. Paketet Moderaterna presenterar värnar dagens system – Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard sade unisont att det inte fanns på kartan att återinföra arbetsmarknadsprövning. Skärpningarna ligger i linje med hur Moderaterna och Alliansen har hanterat arbets­krafts­invandring sedan 2008.

Den 16 juni 2014 debatterades Allians­regeringens proposition (2013/14:227) Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbets­krafts­invandring, som föreslog skärpta regler. Dåvarande migrationsminister Tobias Billström (M) sade i riksdagen att det måste ”vidtas åtgärder som motverkar att reglerna missbrukas och att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden”. Propositionen försvarades av hela Alliansen. Att täppa till hål och motverka missbruk stod varken då eller idag i konflikt med ett öppet regelverk för arbetskraftsinvandring.

Lärdomarna är att öppenheten är värdefull och att problem som uppstår kan lösas.

Innan 2008 var den dörren stängd. Då skulle Arbetsmarknadsstyrelsen undersöka om arbetsgivaren verkligen behövde anställa en utlänning. I praktiken kunde facket stoppa arbetstillstånd – och gjorde det. När Sverige 2008 gav arbetsgivare möjlighet att rekrytera från andra länder utan att vare sig fack eller byråkrater hade veto, så bröt man med fyrtio år av stängda dörrar. I dag bidrar arbetskraftsinvandringen med tiotals miljarder i både produktion och skatteintäkter.

Inga reformer är perfekta från början, och regeringen fick genomföra justeringar och reformer löpande för att släppa in människor som arbetar, men hålla fusk och missbruk borta. Lärdomarna är att öppenheten är värdefull och att problem som uppstår kan lösas. De lärdomarna verkar ha väglett Moderaterna.

Sedan Alliansen förlorade makten 2014 har både kompetensutvisningar och fusk uppmärksammats – i media, av politiska partier och av tanke­smedjor. Men sedan Morgan Johansson blev chef för justitie­departe­mentet har regeringen inte lyft ett finger för att lösa problemet med kompetensutvisningar eller täppa till luckor i systemet. Först nu tillsätter man en utredning för att se över regelverket.

Det finns relevanta invändningar mot några av Moderaternas förslag. Krav på heltid i stället för egenförsörjning och stopp för spårbyte kommer att, helt i onödan, stoppa människor som hade kunnat arbeta i Sverige och stå på egna ben. Men helheten visar att Moderaterna kan ta ansvar för arbetskraftsinvandringen. Att däremot drastiskt stänga möjligheterna till arbetskraftsinvandring hade slagit hårt mot Sveriges ekonomi. Men för att värna dagens öppna system måste man vårda det.

”De åtgärder som föreslås motverkar missbruk, balanserar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och ökar arbetstagarnas trygghet utan att försvåra för människor att komma till Sverige och arbeta.”

Orden är från den moderata migrationsministern 2014, men samma ord hade kunnat användas i dag. Moderaterna har inte bytt linje, utan vårdar Alliansens arv.

Läs fler texter av Caspian Rehbinder