Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Granskning

S, MP, C och V lovade kärnkraftsavveckling – och höll sitt löfte

Vad har de olika partierna egentligen sagt om kärnkraften? Christian Sandström har undersökt vad riksdagspartierna tidigare har skrivit om kärnkraft i sina partiprogram för att förstå vad som har hänt med kärnkraften. 

Vad har partierna tidigare sagt om kärnkraften? Foto: Uniper

I tider av elkris har kärnkraftssympatierna ökat betydligt hos allmänheten. De politiska partierna börjar nu också att byta fot, och regeringen argumenterar för att nedläggning av kärnkraften och de stängda reaktorerna inte var något som man önskade, utan som skedde av kommersiella skäl frikopplade från politiken. 

Mot bakgrund av detta är det intressant att gå tillbaka och se vad de olika partierna har gjort och vad de har skrivit om kärnkraften i sina partiprogram.

Centerpartiet

Joakim Broman dokumenterar förtjänstfullt i Smedjan hur Torbjörn Fälldins politiska gärning var en långvarig och principfast kamp mot kärnkraft. Centerns motstånd mot kärnkraft har varit konsekvent och intensivt. I Centerpartiets partiprogram från 1981 står det: 

”Kärnkraften skall därför snarast avvecklas.”

Centerledaren Olof Johansson ärvde en stor del av detta passionerade motstånd mot kärnkraften. Då Göran Persson var beroende av Centern för att få igenom budgetar i slutet av 90-talet kunde Centern effektivt vrida om armen på Socialdemokraterna och tvinga fram nedläggningen av det första Barsebäcksverket 1999. Olof Johansson höll sedan fast vid sitt kärnkraftsmotstånd, och skrev i Expressen 2006:

”Politikerna måste ta sitt ansvar och avveckla kärnkraften som planerat, och inte snegla på opinionsundersökningar som visar på ett ökat stöd för att behålla reaktorerna.”

Tidigare partiledaren Olof Johansson (C) hade inte backat från kärnkraftsmotståndet 2006. Foto Henrik Montgomery / TT

När den borgerliga alliansregeringen 2008 höjde effektskatten på kärnkraften var Centern drivande i den här frågan. I partiets idéprogram 2013 kvarstår alltjämt motståndet mot kärnkraft: ”där Centerpartiets vision är ett samhälle utan kärnkraft”.

I Centerns valmanifest för 2022 tiger man om kärnkraften. Den som söker på ’kärnkraft’ i dokumentet får 0 träffar.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Miljöpartiets och Vänsterpartiets kärnkraftsmotstånd är känt sedan tidigare. Miljöpartiet har haft en särskilt framträdande roll i de senaste kärnkraftsnedläggningarna.

På frågan om man kommer att uppnå sitt mål om två stängda reaktorer under kommande mandatperiod svarade Åsa Romson i oktober 2014:

”Det kommer att uppnås och det uppnås med råge.”

Just dessa år framstår i efterhand som helt kritiska. Vattenfall hade betalat 100 miljoner för en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten 2012 om att bygga två nya reaktorer, Ringhals 5 och Ringhals 6. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet kom till makten 2014 avbröts den här processen, trenden reverserades och nedläggningarna fortsatte.

Ringhals 5 och 6 hade i stort sett kunnat vara klara idag

Ringhals 5 och Ringhals 6 hade i stort sett kunnat vara klara idag. Om detta varit fallet och nedläggningarna inte fortsatt hade Sverige kunnat exportera el till Tyskland, minska Västeuropas beroende av rysk gas och inte uppleva skenande elpriser som gör hushåll och företag fattigare.

Går det då att skylla kärnkraftsnedläggningarna enbart på Socialdemokraternas stödpartier?

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skriver i sitt partiprogram från 2013: ”Miljövänlig och förnybar energi måste ersätta såväl de fossila bränslena som kärnkraften.”

Så sent som förra året skriver Socialdemokraterna i sitt dokument med antagna riktlinjer inför partikongressen att man vill ”möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning”.

Splittringen inom socialdemokratin är högst påtaglig. I Europaparlamentet har partiet varit skeptiskt. Europaparlamentarikern Erik Bergqvist säger till Sveriges Radio i början av 2022: ”Vi har ju kongressbeslut där vi säger att vi ska fasa ut kärnkraften och då ska vi ju inte se till att det kommer nya investeringspengar dit.”

På partiets kongress i november 2021 säger Magdalena Andersson: ”Självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte med ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser?” Detta följs av ett skratt från publiken.

Sverigedemokraterna

Och hur är det med Sverigedemokraterna? I sitt program från 2011 skriver man:

”Under överskådlig framtid kommer kärnkraften och vattenkraften att utgöra grundstommen i Sveriges elproduktion. Sverigedemokraterna ser positivt på en vidareutveckling av kärnkrafttekniken. Våra nationalälvar ska bevaras från vidare vattenkraftutbyggnad.”

Läs också:

Kristdemokraterna

I Kristdemokraternas partiprogram står det:

”Den svenska kärnkraften ska fasas ut ur energisystemet i takt med att den ersätts med förnybar energi.”

Liberalerna

I Liberalernas (dåvarande Folkpartiet) program från 2013 kommer man fram som tydliga kärnkraftsförespråkare:

”Kärnkraften är viktig för klimatneutral elproduktion. Nya kärnkraftsreaktorer som klarar högt ställda säkerhetskrav ska kunna byggas i Sverige. Fortsatt forskning och utveckling behövs för att minimera riskerna vid drift samt hantering av bränsle och avfall.”

Moderaterna

I Moderaternas partiprogram från 2020 berörs inte energifrågan, men i den tillhörande idéskriften skriver partiet: ”Det har varit utbyggnaden av vatten- och kärnkraft, fjärrvärmenät som ersatt oljeeldade värmepannor, ökad användning av biobränslen inom industrin och transportsektorn tillsammans med minskad deponering som verkligen bidragit till att minska våra utsläpp.” 

I valmanifestet inför valet 2018 skriver man: ”Kärnkraften ska fortsatt vara en viktig del av Sveriges energiförsörjning.” Inför valet 2022 skriver partiet i sina vallöften: ”Moderaterna [vill] bygga ny kärnkraft i Sverige och behålla den kärnkraft vi redan har.”

Vad blir då slutsatsen av ovanstående summariska och högst ovetenskapliga genomgång?

Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har lovat nedläggning

Flera partier bär ett stort ansvar för den elkris Sverige nu befinner sig i. Energiöverenskommelsen 2016 var blocköverskridande och förvärrade problemen. Samtidigt är det tydligt att motståndet mot kärnkraft från Miljöpartiet och Centern under en längre tid medfört att Socialdemokraterna varit beroende av fortsatta nedläggningar för att kunna få igenom sin budget. Även Socialdemokraterna har lovat avveckling av kärnkraften så sent som 2021.

Det bestående intrycket är emellertid att Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har lovat nedläggning av kärnkraft och sedan också hållit sitt löfte.