Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Samhälle Reportage

Systembolagets dubbla måttstockar

Samtidigt som Systembolaget har drivit rättsprocesser mot konkurrenter har man lobbat på regeringen för förlängda öppettider och utökad e-handel. Martin Berg granskar ett bolag som med alla tillgängliga medel försvarar sitt monopol.

Systembolagets kamp mot e-vinhandlarna vittnar om bolagets dubbla måttstockar. Foto: Geir Olsen / NTB

Systembolagets främsta argument för att försöka sätta stopp för privata e-handlare som Winefinder och Vivino är att deras verksamhet skulle öka tillgängligheten, i strid med den svenska alkoholpolitikens syfte och Systembolagets uppdrag. Men samtidigt som man utkämpat de juridiska striderna har systembolagsledningen argumenterat för att det statliga monopolet ska få erbjuda ökad tillgänglighet i form av förlängt lördagsöppet och hemleverans av alkohol utanför butikernas öppettider. 

Det var på en ägardialog, som hålls regelbundet mellan Systembolagets ledning och ägaren i form av tjänstemän på Socialdepartementet, i september 2021 som Systembolagets ledning – representerade av vd Magdalena Gerger och e-handelsdirektören Tobias Frohm – presenterade sina planer på att förlänga öppettiderna på lördagar för att antal storstadsbutiker. 

Bolaget redogör för att det utifrån omvärldsförändringar i termer av exempelvis öppettider generellt och bolagets legitimitet finns behov av att i vissa butiker utöka öppettiderna på lördagar till senare än klockan 15”, lyder anteckningarna från ägardialogen.

Systembolaget redogjorde även för att man snart skulle nå hela landet med sin egen e-handelstjänst. Det krävde vissa justeringar.

Därför är det för att nå effektivitet och hållbarhet inom logistiken, samt för att möta kundernas behov, viktigt att kunna utföra hemleveranser utanför ramarna för butikernas öppettider.

Att både förlänga öppettiderna på lördagar och tillåtas köra hem alkohol till folk dygnet runt var ju något av en alkoholpolitisk revolution. Men det var inga problem, enligt Magdalena Gerger och Tobias Frohm. Man hade nämligen gjort en ”legal analys” framgår det av anteckningarna från ägardialogen:

Bolaget berättar också att man gjort en legal analys och funnit att det inte finns några hinder för bolaget att besluta om hemleverans som ligger utanför ramarna för butikernas öppettider.

Därefter tog mötet en annan vändning. Ägaren sa tvärnej med argumentet att det skulle öka tillgängligheten – vilket inte är önskvärt från ett folkhälsoperspektiv. Grundpelaren i Systembolagets samhällsuppdrag är ju att via detaljhandelsmonopolet begränsa tillgängligheten och därmed värna folkhälsan.

***

Frågan är hur Systembolagets ledning överhuvudtaget kunde lägga fram de här förslagen? 

Förlängda öppettider på lördagar och leverans av alkohol utanför de ordinarie öppettiderna leder ju rimligtvis till ökad tillgänglighet och kan därmed påverka folkhälsan negativt.

En genomgång av minnesanteckningarna från de ägardialoger som ägt rum de senaste åren, och som Smedjan tagit del av, visar att man med oro följt utvecklingen på e-handelsmarknaden för vin.

I ägardialogerna mellan Systembolaget och staten kan man bland annat läsa:

Bolaget ser en generell ökning av e-handeln samt att deras leverantörer kliver in på marknaden.

(27 november 2019)

Systembolaget kommer att inleda en process mot företaget Vivino, i likhet med Winefinder. Bolaget ser en stor risk med att Vivino kommer växa på den svenska marknaden.

(27 november 2019)

Trots att bolaget fått en ökad marknadsandel (e-handel) under januari-maj 2020, kommer det förändrade kundbeteendet kring e-handel att gynna distanshandlare på sikt, om inte lagstiftning och tillsyn hindrar utvecklingen.

(7 september 2020)

Det konstateras att Systembolaget inte är den största hemleverantören av vin. De privata aktörerna inom distanshandel är väldigt aktiva med marknadsföring. Bolaget meddelar att de gör sitt bästa för att erbjuda så bra tjänster som möjligt utifrån sitt uppdrag att sälja med ansvar.

(8 december 2021)

Systembolagets marknadsandel avseende e-handel minskar, särskilt avseende vin. Samtidigt växer e-handel som andel av total försäljning, vilket på sikt kan göra situationen bekymmersam i förhållande till det alkoholpolitiska syftet med Systembolagets monopol. Systembolaget försöker försvara sin marknadsandel genom att göra sin e-handel så bra som möjligt utan att det ska leda till en ökad försäljning.

(15 mars 2022)

När Patent- och marknadsöverdomstolen i juni 2022 gav grönt kort för Winefinders verksamhet konstaterade Systembolagets kommunikations- och hållbarhetschef Malin Sandquist att den typen av försäljning som e-handlarna bedriver inte är bra för folkhälsan.

”Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel av alkohol i Sverige för att minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan. Dagens dom utmanar vår svenska modell och öppnar upp för en handel online som kan påverka folkhälsan i Sverige negativt”, uppgav hon i en kommentar.

***

Systembolaget och Malin Sandquist vill dock inte svara på Smedjans frågor om hur den legala analys man presenterade för ägaren kom fram till att det inte fanns några hinder för att dels ha öppet längre på lördagar i storstäderna, dels leverera alkohol utanför Systembolagets öppettider. 

”Systembolaget har regelbundna ägardialoger och syftet med agendapunkten på ägardialogen i september 2021 var enligt gängse process att höra om ägarens syn på frågan. Dialogen utmynnade i att det inte var aktuellt att förändra leveranstiderna eller öppettider och därmed stängdes ärendet för vår del”, skriver Systembolaget i ett mejl till Smedjan.

Cecilia Halle är enhetschef på Socialdepartementet och satt tidigare i Systembolagets styrelse som representant för ägaren. Hon var med på det här mötet i september 2021 och kommer ihåg att Systembolagets ledning hänvisade till en legal analys för att motivera de här förändringarna, men minns inte detaljerna.

– Systembolaget hade på eget initiativ gjort den här analysen och bedömde att de tyckte att det var rimligt.

Systembolagets existens är en balansakt.

Hon konstaterar att Systembolagets existens är en balansakt. Den mellan att ta hänsyn till tillgänglighet och folkhälsa kontra att vara en modern och attraktiv butik med god service för att upprätthålla förtroendet för ensamrätten.

– Det är genomgående för hela Systembolaget, skulle jag säga. Det genomsyrar hela verksamheten. Den balansen måste man hela tiden arbeta med som ägare och i bolagets ledning.

– Systembolagets existens bygger på att begränsa tillgängligheten utifrån kunskapen om att det har betydelse för alkoholkonsumtionen och omfattningen av skador. Det är således en viktig förebyggande insats, fortsätter hon.

Finns det en inneboende konflikt här med tanke på de förslag som Systembolaget presenterade för ägaren?

– Ja, eftersom man hela tiden måste fundera över den här balansen så finns det en inneboende konflikt. Självklart. 

***

Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet och författare till flera böcker om alkoholpolitiken och folkhälsan, anser att den här konflikten är ofrånkomlig med tanke på Systembolagets monopol.

– Att det finns grova mått av hyckleri och dubbla måttstockar inom Systembolaget är inget nytt för svensk alkoholpolitik. Det har funnits med från början. Från fina viner till höjdare i stat och näringsliv och brännvin till populasen, till dagens tal om ett fantastiskt sortiment som de hävdar sig vara återhållsamma med att sälja.

Den legala analysen som Systembolaget inte vill kommentera. Vad tror du att den innehöll?

– Att leveranser utanför öppettider och längre lördagsöppet inte kommer att leda till ökad konsumtion och fler alkoholskador. Exakt det man hävdar blir konsekvensen om andra aktörer än Systembolaget håller i taktpinnen. 

– Systembolaget har en lång historia av att ta fram forskning där resultatet redan är givet och till för att visa att monopolet är bra, samt att hemligstämpla undersökningar som säger emot Systembolagets agenda, fortsätter Mattias Svensson.

Den här balansgången handlar också om avvägningen mellan vad som kan anses vara reklam och marknadsföring kontra vad som kan definieras som god service.

På sin hemsida skriver Systembolaget exempelvis att:

Den viktiga skillnaden är att vi inte marknadsför, eller försöker locka till köp av dryckerna. Det skulle gå emot vårt samhällsuppdrag.

Samtidigt har Systembolaget lanserat en app som hjälper kunden att hitta sin smakprofil och där man genom att scanna streckkoden kan kontrollera om det vin man druckit på restaurangen finns på Systembolaget.

Nu kan du därför skanna dryckens streckkod för att få mer information om produkten, du kan hitta din personliga smakprofil för vin och du kan beställa till din närmaste butik.

Prenumerera på Smedjan!

Varje lördag får du som prenumerant (gratis) ett nyhetsbrev med exklusiv text av Svend Dahl och lästips från veckan som gått. Dessutom unika erbjudanden på Timbro förlags utgivning.

Man har också inlett samarbete med matinfluencern Siri Berje som på Instagram lyfter fram Systembolagets sortiment.

Men hållbar dryck då? Jag är så stolt över samarbetet med @systembolaget och deras märkning Hållbart Val som gör det enklare att hitta de mest hållbara dryckerna i deras sortiment. Precis så enkelt som jag vill ha det! Så kolla efter den gröna tummen om du handlar på Systembolaget!

Reklam eller god service? Även här är skillnaden hårfin, menar Mattias Svensson.

– Systembolaget drev ju en kampanj redan under 1960-talet där man skulle lära folk att dricka vin i stället för sprit. Den spänningen har alltid funnits där och den är ofrånkomlig så länge monopolet består, konstaterar han.