Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Vad vilja Smedjan?

Vad är Smedjan och vad försöker vi åstadkomma? Ungefär en gång om året försöker vi på redaktionen ge våra läsare, följare, lyssnare och fiender en slags varudeklaration. Här är årets avsiktsförklaring från Sveriges frihetligaste nätmagasin.

Smedjan är ett frihetligt, marknadsliberalt och partipolitiskt obundet samhällsmagasin. Utifrån denna beteckning driver vi en linje för marknadsekonomi och individuella fri- och rättigheter. Vi publicerar skribenter som ställer upp på dessa grundläggande premisser: klassiska liberaler, libertarianer, liberalkonservativa, marknadsvänliga konservativa och marknadsvänliga socialliberaler. Själva föredrar vi etiketten frihetliga. Vårt mål och syfte är att genom opinionsbildning och folkbildning bidra till att göra Sverige lite friare och lite roligare.

Marknadsekonomin och den liberala demokratin existerar inte i ett vakuum, och de individuella fri- och rättigheterna hotas inte bara av dem som vill reglera marknader och straffbeskatta medborgarna. På Smedjan vill vi vara en vakthund mot de idéer som undergräver det fria samhällets fundament. Vi vill slå vakt om meritokrati mot kvoteringsivrare och identitetsaktivister, om individuellt självbestämmande mot folkhälsofundamentalister, om medborgaren mot myndigheters maktmissbruk. Varhelst självutnämnda världsförbättrare försöker förskjuta maktbalansen från den enskilde till staten vill vi vara en nagel i ögat.

Den individuella friheten och företagandet hotas också när kriminella härjar och brottslighet drabbar enskilda och företag. Kriminalitet och otrygghet hör till de viktigaste frihetsfrågorna och är därför en självklar del av Smedjans prioriteringar.

Varhelst självutnämnda världsförbättrare försöker förskjuta maktbalansen från den enskilde till staten vill vi vara en nagel i ögat.

Smedjan finansieras och ägs av tankesmedjan Timbro och är liksom denna partipolitiskt obunden. Vid det här laget har vi nog hunnit reta gallfeber på alla partier vid något tillfälle. Finansieringen kommer ursprungligen från donationer från det svenska näringslivet. Det ansvar som detta innebär försöker vi förvalta på bästa sätt. Den historiska bakgrunden är Marknadsekonomisk Tidskrift, som grundades redan 1986. På 1990-talet döptes Marknadsekonomisk Tidskrift om till Smedjan och inriktningen breddades från ekonomiska frågor till att omfatta även en bredare kultur- och samhällsdebatt.

Runt millennieskiftet gick Smedjan från tryckt format till att bli en renodlad nättidning, en av Sveriges första. 2005 lades Smedjan på is, men återlanserades i sin nuvarande skepnad på våren 2017. Sedan dess har nätmagasinet kompletterats med en podcast där vi redaktörer diskuterar de texter som vi publicerat under den gångna veckan, samt en del nyheter och aktuella händelser. Vi försöker att blanda allvarliga ämnen med lättsammare och även kosta på oss en och annan skämtsamhet. Just detta kan ibland vara provocerande för människor utan humor.

Texterna som publiceras på Smedjan är en blandning av eget redaktionellt material och material från frilansskribenter. Våra frilansar är en heterogen skara självständigt tänkande karaktärer med vitt spretande uppfattningar om det mesta. Denna mångfald av perspektiv kan verka förvirrande för den som är van att bara möta en enda åsikt åt gången. Kanske kan den rentav skapa besvikelse hos den som hoppats att Smedjan skulle utgöra en megafon för en enda ståndpunkt.

Under det gångna året har Smedjans läsar- och inte minst lyssnarsiffror skjutit i höjden. Vi är mycket glada åt alla nya läsare och lyssnare, och kanske ännu gladare åt alla de gamla som fortsätter att följa oss år efter år. Ni gör vårt arbete roligare och ni gör det värt att gå till jobbet.