Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

DEBATT: Expressen vilseleder om arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandrare bidrar till Sveriges ekonomi och söker sig primärt till bristyrken. De argument för att bromsa arbetskraftsinvandring som bland andra Expressens ledarsida grundar sig i nidbilder, föråldrade siffror, missuppfattningar och ohållbara argument, skriver Caspian Rehbinder.

Foto: Arild Vågen (CC BY-SA 4.0).

”Om man vill skapa ett regelverk som så effektivt som möjligt ger förutsättningar för den invandring som arbetsmarknaden efterfrågar, ser Sveriges politik för arbetskraftsinvandring ut att vara ett föredöme”, skriver Joakim Ruist i sin bok Global migration (SNS, 2019).

Det är en bok som Expressens politiska redaktör Anna Dahlberg inte verkar ha läst. Hon föreslår i en ledartext att Alliansens arbetskraftsinvandringsreform från 2008 ska omprövas och Sverige återgå till ett mer restriktivt system – utan hänsyn till kostnaderna det skulle innebära.

Arbetskraftsinvandringen bidrar med 34 miljarder kronor till Sveriges ekonomi, och 12 miljarder i skatteintäkter. Arbetskraftsinvandrarna har högre inkomster än snittet i Sverige, och kommer nästan bara till yrken med brist på arbetskraft enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognoser. Rekryteringen till bristyrken genom arbetskraftsinvandringen är större både i antal och andel än innan reformen 2008.

De som är kritiska mot arbetskraftsinvandringen lutar sig ofta mot nidbilder, föråldrade siffror, missuppfattningar och ohållbara argument.

Att begränsa arbetskraftsinvandringen och gå tillbaka till ett system där det är byråkrater och fack snarare än arbetsgivare som bestämmer vem som får anställas, skulle drabba företag, skatteintäkter och Sveriges ekonomi.

Dahlberg skriver att det inte är seriöst att tillåta spårbyte – som om seriös politik handlar att utvisa personer som har fast anställning, bra lön och bra villkor. Hon motiverar det med att en del arbetskraftsinvandring ”i själva verket är förtäckt asylinvandring”, något som skulle bekräftas av att arbetskraftsinvandringen har ökat samtidigt som asyl­invandringen har minskat. Men ökningen är framför allt från Indien, Thailand och Ukraina, och antalet arbetstillstånd till personer från Syrien har minskat. Bevisningen är minst sagt bräcklig.

Bilden av arbetskraftsinvandringen som målas upp är felaktig och bygger på spekulationer, farhågor och överdrifter. Så brukar det vara. De som är kritiska mot arbetskraftsinvandringen lutar sig ofta mot nidbilder, föråldrade siffror, missuppfattningar och ohållbara argument. Begränsningar av dagens system skulle inte göra Sverige mer seriöst, bara stelare, fattigare och sämre. Samtidigt kritiserar Dahlberg de borgerliga partierna för att sakna helhetsperspektiv. Det är svårt att inte tänka på Jesu retoriska fråga: ”Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga?”

Expressens ledarsida måste identifiera sin blinda fläck.