Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Utblick Essä

Konspirationerna som formar USA

Att vara amerikan är att få tro på vad man vill. Från de första kolonisatörerna till mobben som på uppmaning av Donald Trump stormade Kapitolium har det funnits en idé om rätten att skapa sin egen föreställningsvärld oberoende av verkligheten. Janerik Larsson skriver om fantasiernas och konspirationsteoriernas centrala roll i amerikanskt samhällsliv.

Verklighet eller Hollywoodfantasi? Foto: Shutterstock

Vad var det egentligen som hände när den mobb som president Donald Trump manat fram attackerade Kapitolium i Washington DC? Kongressen skulle hindras från att godkänna valresultatet och vicepresident Mike Pence och representanthusets talman Nancy Pelosi stoppas – kanske genom att hänga dem utanför Kapitolium.

Det var ett unikt angrepp mot den amerikanska demokratin, men i former och med en estetik som delvis förde tankarna till en post-apokalyptisk Hollywoodproduktion som ”Mad Max: Fury Road”. Mycket obehagligt, men också mycket amerikanskt.

Bilden av USA i Europa präglas fortsatt av det som hände på 1940-talet. Nazityskland besegrades och Marshallplanen säkerställde demokrati och marknadsekonomi i den del av Europa som inte kontrollerades av Sovjet. Till detta kommer – också det under 1940-talet – skapandet av Nato för att garantera Europas säkerhet.

Det finns en amerikansk samhällspolitisk elit som är väl medveten om och värnar denna insats även i dag, 30 år efter Sovjets fall. På grund av USA:s många krig de senaste decennierna finns dock även en krigstrött opinion som har ett helt annat perspektiv på det egna landet.

Konspirationstemat är centralt för förståelsen av den politiska utvecklingen i USA.

Hos denna del av befolkningen finns också en mindre grupp med en svart bild av ett USA som styrs av en konspiration som är allierad med amerikanska och internationella kapitalister. Denna sammansvärjning håller på att krossa den amerikanska medelklassen och har skapat vad man ser som en medvetet iscensatt snabbt växande ojämlikhet.

Detta konspirationstema är centralt för förståelsen av den politiska utvecklingen i USA i dag – och sannolikt i morgon.

Två böcker av den amerikanske journalisten och romanförfattaren Kurt Andersen erbjuder en god introduktion till denna idévärld. Han har nyligen kommit med boken Evil Geniuses: The Unmaking of America: A Recent History (Random House, 2020) som ger ett högaktuellt perspektiv på amerikanskt politiskt liv.

Andersen har tidigare i en rad romaner (True believers, Heyday och Turn of the century) givit sina pessimistiska bilder av USA:s utveckling under 1900-talet. I boken Fantasyland: How America Went Haywire – A 500-Year History (Ebury press, 2017) tecknade han ett perspektiv på USA som sträcker sig 500 år tillbaka i tiden.

Religiösa och andra fantaster har satt sin prägel på samhällsutvecklingen, under landets hela historia.

USA som ett fantasiernas och fantasternas land kan i dag kopplas till Hollywoods och den amerikanska filmproduktionens världsledande roll. Men religiösa och andra fantaster har varit ett betydelsefullt inslag i samhällsbilden, och satt sin prägel på samhällsutvecklingen, under i stort sett hela landets historia från de första kolonisatörerna. Det är inte minst i dag en viktig insikt för förståelsen av det politiska livet i USA, och stormningen av Kapitolium.

Ständigt nya varianter av religiöst undergångstänkande hör hemma i det som för enkelhetens skull kallas ”höger”, men också inom ”vänstern” i USA. Det handlar alltså inte enbart om vad som kan klassificeras som ”högerföreställningar” vilket Andersens nya bok rikt illustrerar.

När jag bodde i USA några år på 1980-talet noterade jag att det på mjölkpaketen fanns uppskrämda varningar om hur massor av barn i USA kidnappades och mördades. I verkligheten handlade de försvunna barnen i allt väsentligt om rymningar och vårdnadstvister.

Kongressen antog emellertid ”Missing Children’s Act” enligt vilken mellan 20 000 och 50 000 barn blev bortförda varje år. Det dröjde flera år innan den falska föreställningen punkterades av granskande journalister.

Tv berättade vid denna tid även om boken Satan’s Underground som skildrade vad som beskrevs som ”the satanic crime”-epidemin. Berättelser om hur satanister härjade i stor skala i USA, var enligt Andersen ett exempel på den skräck som tv-bolagen spred. Andersen talar om den makt över människornas föreställningar som skapats och skapas av ”the national fantasy-industry complex”, det nationella fantasiindustri-komplexet.

Skräckslagna, överbeskyddande föräldrar ledde från 1980-talet till skräckslagna, överbeskyddade barn.

Andersen inleder Fantasyland med att blicka bakåt. När USA grundades av engelska utvandrare var dessa besatta av en misslyckad jakt på guld. När förhoppningarna grusades etablerades de religiösa grupperingar som sedan dess burit fram den mycket specifika amerikanska religionen. Enligt Andersen grundas de amerikanska fantasiföreställningarna, som funnits i flera hundra år, på en specifik föreställning om vad det innebär att vara amerikan:

Att vara amerikan innebär att vi kan tro på vad vi vill, att vår tro är lika mycket värd som, eller överlägsen, andras.

Här finns en mycket tidig postmodernism: Det finns inga sanningar. Allt är relativt. Du kan skapa din egen föreställningsvärld.

Andersens nya bok Evil Geniuses knyter an till Fantasyland, men perspektivet är ett annat. Andersen som är född i Mellanvästern i mitten av 1950-talet skriver med stor saknad om den värld som fanns när han växte upp – tiden före det enligt honom förfärliga 1980-talet då USA i snabb takt blev ett land enbart för de rika, för den politiska högereliten och för storföretagen.

I New York Times skrev han i en artikel 2002 om hur ”den smittsamma girigheten spritt sig som ett virus” och tagit kål på det Amerika han växte upp i och vill tillbaka till. I stället menar han att man i dag lever i ett Amerika som liknar Latinamerika.

En konspiration handlar om att privat profit och marknadsvärde nu är det enda som räknas.

Andersen utpekar skurkarna i dramat. Ronald Reagan först och främst, men också inflytelserika ekonomer som Milton Friedman och med tiden de som skapat de digitala teknologier som han menar förgör medelklassen. ”Tsunamin av teknologiska förändringar” har förändrat och håller på att förändra USA, skriver Andersen. Allt tycks skapat av onda människor vars djävulska skicklighet får människorna att trots de fundamentala förändringarna tro att de lever i ett permanent status quo.

Denna konspiration handlar om att privat profit och marknadsvärde nu är det enda som räknas, och att detta har trängt undan de gamla amerikanska värdena.

Bland Trumps anhängare finns grupper som är övertygade om att makteliten i Washington består av pedofiler. Foto: Shutterstock

Andersen skildrar i slutet av boken president Donald Trumps år i Vita huset och de krafter som stödde honom. Där skildras en ohelig allians av snillrika högerteoretiker och dårar av olika slag: religiösa stollar, vapenfantaster och allehanda konspirationsfantaster som tror att makteliten i Washington DC består av pedofiler som livnär sig på att äta småbarn.

När man nått så långt kan man fråga sig om Andersen anslutit sig till de fantaster han skildrat i sina romaner och i Fantasyland. Andersen har emellertid också denna gång lagt ner ett stort arbete på att ta fram källor till allt han påstår och till slut når han fram till sitt mål.

I slutet av Evil Geniuses skriver han med stor entusiasm om tankesmedjan Niskanen Center (en utbrytning från libertarianska Cato Institute) och lyfter därmed fram sitt ideal för USA:s framtid.

Det är för det första tre länder som är populära i en inte alltför radikal del av den amerikanska vänstern: Kanada, Danmark och Sverige. Detta är, skriver han, tre robust kapitalistiska stater som visar att marknadsekonomin visst går att förena med ett anständigt liv för medelklassen.

I dessa länder ser han medborgarnas tilltro till sina regeringar och också starka fackföreningar, men inte den misstro mot den centrala statsmakten som odlats i USA allt sedan Ronald Reagan.

Det andra idealet är den medborgarlön som införts i det olje- och gasrika Alaska: Alaska Permanent Fund som delar ut en medborgarlön till alla delstatens invånare varje år. UBI, Universal Basic Income, ser Andersen som en annan del av USA:s kommande framgångsväg.

Andersen konstaterar bittert att Hillary Clinton i boken hon skrev efter förlusten mot Donald Trump berättar att hon och Bill länge och väl funderade på om de skulle introducera en modell för USA byggd på Alaskas medborgarlön. Till slut lade de tanken åt sidan vilket Andersen tror kan ha bidragit till hennes valförlust.

Andersen ser när han summerar resan från Fantasyland via Evil Geniuses till i dag och i morgon en väg mot positiva förändringar för Amerika. Han ser framför sig en kaskad av ”the wildly new and insanely great”.

Som sagt… Fantasyland!