Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Rapportarkiv

Har nöden ingen lag?

I november 2023 presenterade den parlamentariska Kommittén om beredskap enligt regeringsformen sitt slutbetänkande Stärkt konstitutionell beredskap (SOU 2023:75). Ett antal förändringar föreslås i grundlagens och riksdagsordningens bestämmelser om krig och…

Nu ser Norge utanförskapets pris

Norge blir alltmer integrerat med EU. Samtidigt blir problemen i form av bristande möjligheter att göra sin röst hörd i Bryssel allt tydligare.

EU Norge
1 2 3 4 9