Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Föreläsarna

Här är några exempel på föreläsare under tidigare omgångar av Reformakademin.

Reformer i teori och praktik

 • Andreas Bergh (välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, IFN): Reformer i Sverige
 • Elisabeth Svantesson (ekonomiskpolitisk talesperson, Moderaterna): Moderaternas ekonomiska politik
 • Susanne Ackum (doktor i nationalekonomi, f.d. generaldirektör för IFAU och statssekreterare i finansdepartementet): Mål för finanspolitiken
 • Stefan Fölster (chef, Reforminstitutet): Reformer i digitaliseringens spår
 • Johan Norberg (idéhistoriker och författare): Den ekonomiska liberalismens historia
 • Christian Sandström (forskare, Ratio): Innovationspolitik
 • David Sundén (ekonomie doktor): Alkohol-, tobaks- och spelpolitik
Johan Norberg föreläser på Reformakademin 2019

Skatter

 • Jacob Lundberg (chefsekonom, Timbro): Skatter och offentliga utgifter
 • Krister Andersson (doktor i nationalekonomi och ordförande, BusinessEuropes skattepolitiska arbetsgrupp): Internationell beskattning
 • Dan Johansson (professor i nationalekonomi, Örebro universitet): Skatter i ett historiskt perspektiv
 • Patrick Krassén (jurist och skattepolitisk expert, Företagarna): Skatter ur ett juridiskt perspektiv
 • Magnus Henrekson (professor i nationalekonomi, IFN): Beskattning av entreprenörer
 • Anna Sandberg Nilsson (momsexpert, Svenskt Näringsliv): Moms – problem och reformer
 • Daniel Waldenström (professor i nationalekonomi, IFN): Ojämlikhet

Handel

 • Henrik Horn (professor i internationell ekonomi, IFN): Handelspolitik
 • Christofer Fjellner (tidigare EU-parlamentariker, M): EU:s handelspolitik
 • Emanuel Örtengren (projektledare, Timbro): EU:s inre marknad
 • Patrik Tingvall (chefsekonom, Kommerskollegium): Handel – teori och empiri

Arbetsmarknad

 • Nils Karlson (professor i statsvetenskap, Ratio): Svenska arbetsmarknadsmodellen
 • Eva Uddén Sonnegård (doktor i nationalekonomi och tidigare statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet): Drivkrafter för arbete
 • Caspian Rehbinder (arbetsmarknadsansvarig, Timbro): Arbetskraftsinvandring
 • Sven-Olov Daunfeldt (professor i nationalekonomi): Lägstalöner och sysselsättning
 • Susanne Spector (seniorekonom, Nordea): Modern arbetsmarknadsekonomi

Välfärd

 • Mattias Lundbäck (doktor i nationalekonomi, Svenskt Näringsliv och Ratio): Styrning av sjukvården
 • Per Johansson (professor i statistik, Uppsala universitet): Socialförsäkringar
 • Gabriel Heller Sahlgren (skolforskare, IFN): En fungerande skolmarknad
 • Johannes Hagen (universitetslektor i nationalekonomi, Högskolan i Jönköping): Pensioner – historia, teori och praktik
 • Gustav Karreskog (forskare i nationalekonomi, Uppsala universitet): Kommunernas ekonomi

Bostäder

 • Hans Lind (professor emeritus i fastighetsekonomi, KTH): Byggande och rollfördelning
 • Ingemar Bengtsson (universitetslektor i fastighetsvetenskap, Lunds universitet): Hyresregleringen och bostadspolitik
 • Fredrik Kopsch (universitetslektor i fastighetsvetenskap, Lunds universitet): Bostadsmarknaden
 • Linda Jonsson (analytiker, Veidekke): En liberal bostadspolitik
 • Björn Olsson (nationalekonom, Bankföreningen): Kreditregleringar och kriser

Miljö och infrastruktur

 • Maria Börjesson (professor i nationalekonomi, VTI): En rationell transportpolitik
 • Svante Mandell (forskningschef miljöekonomi, Konjunkturinstitutet): Klimatpolitik i praktiken
 • Thomas Tangerås (docent i nationalekonomi, IFN): Så fungerar elmarknaden
 • John Hassler (professor i nationalekonomi, Stockholms universitet): Effektiv klimatpolitik
 • Runar Brännlund (professor i nationalekonomi, Umeå universitet): Miljöskatter