Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Föreläsarna

Här är några exempel på föreläsare under tidigare omgångar av Reformakademin.

Reformer i teori och praktik

 • Andreas Bergh (välfärdsforskare och docent i nationalekonomi, IFN): Reformer i Sverige
 • Elisabeth Svantesson (ekonomiskpolitisk talesperson, Moderaterna): Moderaternas ekonomiska politik
 • Johan Paccamonti (budgetchef, Moderaterna): Ekonomisk politik i praktiken
 • Susanne Ackum (doktor i nationalekonomi, f.d. generaldirektör för IFAU och statssekreterare i finansdepartementet): Mål för finanspolitiken
 • Stefan Fölster (chef, Reforminstitutet): Reformer i digitaliseringens spår
 • Johan Norberg (idéhistoriker och författare): Den ekonomiska liberalismens historia
 • Christian Sandström (forskare, Ratio): Innovationspolitik

Skatter

 • Jacob Lundberg (chefsekonom, Timbro): Skatter och offentliga utgifter
 • Krister Andersson (doktor i nationalekonomi och ordförande, BusinessEuropes skattepolitiska arbetsgrupp): Internationell beskattning
 • Dan Johansson (professor i nationalekonomi, Örebro universitet): Skatter i ett historiskt perspektiv
 • Runar Brännlund (professor i nationalekonomi, Umeå universitet): Miljöskatter
 • Patrick Krassén (jurist och skattepolitisk expert, Företagarna): Skatter ur ett juridiskt perspektiv
 • Magnus Henrekson (professor i nationalekonomi och vd, IFN): Beskattning av entreprenörer
 • Anna Sandberg Nilsson (momsexpert, Svenskt Näringsliv): Moms – problem och reformer

Handel

 • Henrik Horn (professor i internationell ekonomi, IFN): Handelspolitik
 • Christofer Fjellner (EU-parlamentariker, M): EU:s handelspolitik
 • Emanuel Örtengren (projektledare, Timbro): EU:s inre marknad

Arbetsmarknad

 • Nils Karlson (professor i statsvetenskap och vd, Ratio): Svenska arbetsmarknadsmodellen
 • Mats Kinnwall (chefsekonom, Teknikföretagen): Lönebildning ur ett arbetsgivarperspektiv
 • Eva Uddén Sonnegård (doktor i nationalekonomi och tidigare statssekreterare i arbetsmarknadsdepartementet): Drivkrafter för arbete
 • Samuel Engblom (samhällspolitisk chef, TCO): Arbetsrätt
 • Caspian Rehbinder (arbetsmarknadsansvarig, Timbro): Arbetskraftsinvandring
 • Sven-Olov Daunfeldt (professor i nationalekonomi och forskningschef, Handelns forskningsinstitut): Lägstalöner och sysselsättning

Välfärd

 • Karin Svanborg-Sjövall (vd, Timbro): Den svenska valfrihetsrevolutionen
 • Mattias Lundbäck (doktor i nationalekonomi, Svenskt Näringsliv och Ratio): Styrning av sjukvården
 • Per Johansson (professor i statistik, Uppsala universitet): Socialförsäkringar
 • Gabriel Heller Sahlgren (skolforskare och doktorand, LSE): En fungerande skolmarknad
 • Johannes Hagen (universitetslektor i nationalekonomi, Högskolan i Jönköping): Pensioner – historia, teori och praktik
 • Mårten Blix (doktor i nationalekonomi, IFN): Privat välfärd
 • Isak Kupersmidt (doktorand i nationalekonomi, Handelshögskolan): Kommunernas ekonomi

Bostäder

 • Hans Lind (professor emeritus i fastighetsekonomi, KTH): Byggande och rollfördelning
 • Ingemar Bengtsson (universitetslektor i fastighetsvetenskap, Lunds universitet): Hyresregleringen och bostadspolitik
 • Linda Jonsson (analytiker, Veidekke): Kreditbegränsningar på bostadsmarknaden
 • Björn Olsson (nationalekonom, Bankföreningen): Kreditregleringar och kriser

Miljö och infrastruktur

 • Björn Hasselgren (senior fellow, Timbro, och teknologie doktor, KTH): Infrastruktur i ett historiskt perspektiv
 • Maria Börjesson (professor, VTI): En rationell transportpolitik
 • Svante Mandell (forskningschef miljöekonomi, Konjunkturinstitutet): Klimatpolitik i praktiken
 • Thomas Tangerås (docent i nationalekonomi, IFN): Så fungerar elmarknaden
 • John Hassler (professor i nationalekonomi, Stockholms universitet): Effektiv klimatpolitik