Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Vanliga frågor

Vem kan gå Reformakademin?

Du kan gå Reformakademin om du är mellan 20 och 30 år gammal och har påbörjade eller avslutade högskolestudier. Du ska också dela Timbros grundläggande värderingar: att individen alltid går före kollektivet, att alla har rätten att utforma sitt eget liv, att politikens makt över människor och företag behöver minska och att rörlighet och utbyte över gränser är något positivt.

Hur gör ni urvalet bland de sökande?

När vi väljer ut deltagare till Reformakademin utgår vi främst från vilka förutsättningar ansökande kommer att ha att använda kunskaperna de får under utbildningen. Politiskt engagemang är en indikation på det och personer som är aktiva i de politiska ungdoms- och studentförbunden prioriteras därför i urvalet, men vi välkomnar även andra sökande.

Jag bor inte i Stockholm. Kan jag söka ändå?

Man behöver inte bo i Stockholm för att gå Reformakademin. Du får ersättning för resa och boende vid behov. 

Vad kostar det?

Utbildningsavgiften för Reformakademin är 500 kronor. I avgiften ingår luncher och middagar under helgträffarna, samt resan till London.

Hur mycket tid behöver jag lägga ned?

Räkna med att avsätta en del tid för läsning och skrivuppgifter.

När är träffarna?

Under hösten 2023 kommer träffarna äga rum lördagar till söndagar och sluta senast kl. 15 på söndagen. Datumen för träffarna hösten 2023 är:

helgen v. 38 – 23-24 september
helgen v. 41 – 14-15 oktober
helgen v. 44 – 4-5 november
helgen v. 47 – 25-26 november
helgen v. 50 – 16-17 december

Utbildningen avslutas med en studieresa till London 17-19 april.

Som huvudregel förväntas deltagarna närvara på alla träffar. Ett frånvarotillfälle med giltig orsak är dock godtagbart.

Har du fler frågor om utbildningen? Hör av dig till Fredrik Kopsch <fredrik.kopsch@timbro.se>.