Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Vanliga frågor

Jag bor inte i Stockholm. Kan jag söka ändå?

Man behöver inte bo i Stockholm för att gå Stureakademin. Vi betalar övernattning i Stockholm och resor inom Sverige.

Hur mycket tid behöver jag lägga ned?

Vi förväntar oss att du närvarar under samtliga sex helger. Till varje helg hör cirka 500 sidors obligatorisk litteratur samt ett par mindre skrivuppgifter att förbereda. Räkna också med att avsätta åtminstone motsvarande två heltidsveckor för examinationsuppgiften. Det brukar gå bra att kombinera Stureakademin med heltidsstudier eller vanligt arbete.

När är träffarna?

Varje helgträff inleds vid lunchtid på fredagen och slutar senast söndag eftermiddag. Under vårterminen har vi en träff i månaden, med start i början av februari. Sista helgträffen är i början av september och USA-resan i november. Ett detaljerat schema skickas ut med antagningsbeskedet.

Vilka söker till Stureakademin?

De flesta som söker är studenter mellan 20-27 år. Bakgrunderna brukar variera men de gemensamma nämnarna handlar om ett politiskt intresse, ett liberalt, frihetligt eller borgerligt sinnelag och ett engagemang för ett friare Sverige.

Har du fler frågor om utbildningen? Hör av dig till rektor Andreas Johansson Heinö.