Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Vanliga frågor

När är sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag är 1 december 2017.

Ämnet för ansökningsuppsatsen är väldigt brett. Vad vill ni att jag skriver?
Du väljer själv hur du vill tackla detta ämne. Det är en del av uppgiften att förhålla sig till den breda frågeställningen.

Vad kostar Stureakademin?
Att delta i Stureakademin kostar 1000 kronor per termin. I det ingår resor inom Sverige, mat och boende samt studieresan till USA. Vid särskilda omständigheter finns det möjlighet att söka stipendium för att täcka hela eller en del av kostnaden.

Jag bor inte i Stockholm. Kan jag söka ändå?
Man behöver inte bo i Stockholm för att gå Stureakademin. Vi betalar din resa till träffarna och står för dina boendekostnader.

Hur mycket tid behöver jag lägga ned?
Hur mycket tid som krävs varierar från person till person. Förutom tidsåtgången för varje kurstillfälle ingår ett par skrivuppgifter och en del kurslitteratur. Det går utmärkt att kombinera Stureakademin med heltidsstudier eller vanligt arbete. Det är vanligt att deltagarna klarar både studier och extrajobb, och ändå hinner med Stureakademin. Men räkna med åtminstone några timmars självstudier i samband med varje träff, samt tid för arbete med inlämningsuppgifterna.

När är träffarna?
Första kvällsträffen är i månadsskiftet januari/februari. Fem av helgträffarna (fredag-söndag) äger rum februari-maj. Sista helgträffen är i september och USA-resan i november. Exakt schema skickas ut med antagningsbeskedet.

Måste man vara en bra skribent för att bli antagen?
Stureakademin är inte bara en skribentutbildning. Att lära sig skriva bättre är en viktig del av utbildningen, men inte den enda.

Vilka söker till Stureakademin?
Människor med olika bakgrund söker Stureakademin. De gemensamma nämnarna handlar om ett politiskt intresse, ett liberalt, frihetligt eller borgerligt sinnelag och ett engagemang för ett friare Sverige. De flesta är studenter, men en del jobbar. Varje årskull består av en blandning av personer med många olika bakgrunder.

Hur många söker till Stureakademin?
Antalet ansökningar har ökat för varje år. Vanligtvis är det ungefär sex sökande på varje plats.

Var äger kurstillfällena rum?
Vi håller till i Timbros lokaler på Kungsgatan 60 i centrala Stockholm.

När får man besked om man har antagits?
Vi skickar ut antagningsbeskedet kring jul. De som har antagits måste bekräfta sitt deltagande. Det är därför viktigt att du lämnar en fungerande e-postadress.

Är man för gammal om man har fyllt 27 år? Eller för ung vid 18?
Vi har inga fasta åldersgränser för Stureakademin, utan 20-25 år ska ses som ett riktmärke. Man bör dock fylla 20 året som Stureakademin äger rum. Har man fyllt 27 är man välkommen med en ansökan. Men har du passerat 30 rekommenderar vi ett annat forum för engagemanget, vi anordnar bland annat en sommarkonferens.