Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Vanliga frågor

Hur mycket tid behöver jag lägga ned?

Vi förväntar oss att du närvarar under samtliga sex helger. Till varje helg hör cirka 500 sidors obligatorisk litteratur samt ett par mindre skrivuppgifter. Räkna också med att avsätta åtminstone motsvarande två heltidsveckor för examinationsuppgiften. Det brukar gå bra att kombinera Stureakademin med heltidsstudier eller vanligt arbete.

När är träffarna?

Varje helgträff inleds vid lunchtid på fredagen och slutar senast söndag eftermiddag. Under vårterminen har vi en träff i månaden, med start i början av februari. Sista helgträffen är i början av september och USA-resan i november. Ett mer detaljerat schema skickas ut när du får antagningsbeskedet.

Vilka kan gå Stureakademin?

För att gå Stureakademin krävs det att du delar Timbros grundläggande värderingar: att individen alltid går före kollektivet, att alla har rätten att utforma sitt eget liv, att politikens makt över människor och företag behöver minska och att rörlighet och utbyte över gränser är något positivt.

Jag bor inte i Stockholm. Kan jag söka ändå?

Man behöver inte bo i Stockholm för att gå Stureakademin. Vi betalar övernattning i Stockholm och resor inom Sverige.

Vilka söker till Stureakademin?

De flesta som söker är studenter mellan 20 och 27 år. Bakgrunderna brukar variera men de gemensamma nämnarna handlar om ett politiskt intresse, en liberal eller borgerlig övertygelse och ett engagemang för ett friare Sverige. Drygt var femte person som söker kommer in, men det finns inget som hindrar dig från att söka fler gånger.

Har du fler frågor om utbildningen? Hör av dig till rektor Catarina Kärkkäinen!