Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Röster om utbildningen

Ellen Gustafsson

”Genom Reformakademin fick jag insyn i flera olika områden av ekonomisk politik, möjlighet att lyssna till engagerade talare och nya vänner med liknande intressen som jag själv. Reformakademin öppnade även upp för andra möjligheter inom Timbro, så som Sommarsmedjan. Jag uppmanar alla som delar liberala värderingar och har ett intresse för ekonomisk politik att söka!”

Ellen Gustafsson är mastersstudent i nationalekonomi vid Köpenhamns universitet. Efter Reformakademin blev Ellen en av 2018 års sommarsmeder för Timbro och skrev rapporten ”Effektiv klimatpolitik? En granskning av partiernas förslag

Gustaf Reinfeldt

”Reformakademin var en oerhört givande utbildning där jag lärde mig mycket om ekonomisk politik. Man lär sig förstå att riktig reformpolitik i stor utsträckning går genom ekonomiskpolitiska reformer och under utbildningen ges man en inblick i en rad politikområden som har förändrats, eller bör förändras, genom en borgerlig reformpolitik. Utbildningen var också väldigt formativ för mig personligen. Efter att ha avslutat Reformakademin la jag delvis om mina studieplaner, framför allt för att kunna lära mig mer om ekonomisk politik. Jag rekommenderar alla att söka Reformakademin!”

Gustaf Reinfeldt gick Reformakademin 2018 och är internationell sekreterare och vice ordförande för Fria Moderata Studentförbundet (FMSF). Han studerar en kandidatexamen vid Lunds universitet där han läser PPE, praktisk filosofi, ekonomi och politik.

Jonathan Arvidsson

”Otto von Bismarck tillskrivs ofta citatet ”Folk mår bäst av att inte veta hur korv eller lagar blir till.” Är du inte som folk är mest utan har ett intresse av hur lagar och policy blir till är Reformakademin för dig. Reformakademin erbjuder deltagarna en unik möjlighet att få insikt i hantverket som finns långt bort från slagord och partiledardebatter. Därför rekommenderar jag liberalt sinnade personer som är intresserade av politik bortom kvällstidningsrubrikerna att söka Reformakademin!”

Jonathan Arvidsson är förbundsstyrelseledamot i Centerstudenter. Han har en ekonomiekandidat inom redovisning och finansiering och jobbar heltid med revision på en av de fyra stora revisionsbyråerna.

Malin Källén

”Reformakademin gav mig möjlighet att applicera nationalekonomiska teorier och tankar på realpolitiska problem. Detta genom kunniga föreläsare från både akademin och politiken. Jag kan rekommendera Reformakademin till alla liberaler som vill veta mer om föreningen mellan ekonomi och politik!”

Malin Källén var reformakademist 2018 och arbetar som utredare på Liberalernas riksdagskansli. Hon har en master i nationalekonomi från Lunds universitet och vann 2018 Ohlininstitutets uppsatstävling för sin masteruppsats om hur ökad import från Kina påverkar europeiska väljares politiska åsikter.