Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Fastighetsskatt

Den som äger bostäder eller kommersiella fastigheter måste betala en årlig skatt i form av fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift.

Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift betalas årligen som en procentsats av fastighetens taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ska motsvara tre fjärdedelar av marknadsvärdet.

Fastighetsägare måste också betala stämpelskatt vid köp eller belåning, och reavinstskatt (en del av kapitalinkomstskatten) om man säljer en fastighet med vinst.

Kommunal fastighetsavgift

Fastighetsskatten på bostäder kallas sedan 2008 kommunal fastighetsavgift och utgår med 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till cirka 9 000 kr per år. Fram till 2008 var fastighetsskatten på villor 1 procent av taxeringsvärdet, utan tak. Den kommunala fastighetsavgiften för flerfamiljshus (både bostadsrätter och hyresrätter) är 0,3 procent av taxeringsvärdet upp till cirka 1 500 kr per lägenhet.

Nationalekonomer brukar tycka att ägda bostäder ska beskattas av neutralitetsskäl så länge som inkomster från hyresfastigheter beskattas med kapitalinkomstskatt. Den som bor i och äger en villa eller bostadsrätt ”hyr av sig själv” och bör betala kapitalinkomstskatt på den hypotetiska inkomsten, precis som den som äger ett hyreshus måste betala skatt på sina inkomster, är tanken.

Den gamla fastighetsskatten var dock illa omtyckt bland de som behövde betala den eftersom en villa inte ger någon inkomst man kan betala skatten med, och stigande taxeringsvärden ledde till höjda skatter på ett oförutsägbart sätt.

Fastighetsskatt på kommersiella fastigheter

För industrifastigheter är fastighetsskatten 0,5 procent av taxeringsvärdet och för andra lokaler, till exempel kontor, är den 1 procent. Skogsmark och jordbruksmark är undantagna. Många nationalekonomer är mer skeptiska till att beskatta kommersiella fastigheter. Man kan se det som en sorts dubbelbeskattning, eftersom inkomster av fastigheter beskattas med kapitalinkomstskatt och eventuellt bolagsskatt.

Juridiskt

Bestämmelserna finns i lagen om kommunal fastighetsavgift, lagen om statlig fastighetsskatt och fastighetstaxeringslagen.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.