Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Bolagsskatten

Bolagsskatten betalas med 22 procent på företags vinst. Sänkt bolagsskatt gör det mer lönsamt att investera och ökar BNP och löner.

Under 2018 drar bolagsskatten in 130 miljarder till staten. Bolagsskatten kommer att sänkas till 21,4 procent 2019 och 2020 och 20,6 procent 2021, samtidigt som bolagens rätt att dra av ränteutgifter från skatten begränsas.

Bolagsskatten minskar investeringarna, gör att entreprenörskap lönar sig mindre och belönar skuldsättning i företag. Läs mer om problemen med bolagsskatten i rapporten ”Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt”.

Eftersom bolagsskatten gör investeringar mindre lönsamma blir också stocken av kapital och i slutändan lönerna lägre på grund av bolagsskatten. De som drabbas av bolagsskatten är därför framför allt de anställda, inte aktieägarna. Vi förklarar varför i den här filmen: