Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Bolagsskatt

Bolagsskatten betalas med 20,6 procent på företags vinst. Sänkt bolagsskatt gör det mer lönsamt att investera och ökar BNP och löner.

Bolagsskatten minskar investeringarna, gör att entreprenörskap lönar sig mindre och belönar skuldsättning i företag. Läs mer om problemen med bolagsskatten i rapporten ”Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt”.

Löntagarna betalar största delen av bolagsskatten

Eftersom bolagsskatten gör investeringar mindre lönsamma blir också stocken av kapital och i slutändan lönerna lägre på grund av bolagsskatten. De som drabbas av bolagsskatten är därför framför allt de anställda, inte aktieägarna. Vi förklarar varför i den här filmen:

Läs mer om vem som egentligen betalar bolagsskatten här.

Bolagsskatten gynnar skuldsättning

När vinsten räknas ut får ränteutgifter dras av som en kostnad. Det innebär att den som bistått med kapital till företaget genom att låna ut pengar slipper bolagsskatt. För att minska denna obalans och för att följa ett EU-direktiv mot skatteplanering inom bolagssektorn infördes 2018 en begränsning av ränteavdragen till 30 procent av företagets rörelsevinst före avskrivningar. De minskade ränteavdragen kompenseras med sänkt bolagsskattesats.

Juridiskt

Bolagsskatten heter i juridisk mening inkomstskatt för juridiska personer (corporate income tax). Juridiska personer beskattas bara i ett inkomstslag – näringsverksamhet – och skattesatsen är 20,6 procent av inkomsten (vinsten, i dagligt tal). Bestämmelserna finns i inkomstskattelagen.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.