Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Allmän pensionsavgift

Den allmänna pensionsavgiften är löntagarens avgift till pensionssystemet. Den betalas dock bara på papperet eftersom man får en lika stor skattereduktion.

Enligt pensionsöverenskommelsen på 1990-talet ska både löntagare och arbetsgivare betala till pensionssystemet. Löntagaren betalar 7 procent i allmän pensionsavgift på pensionsgrundande inkomster (upp till 8,07 inkomstbasbelopp per år) och arbetsgivaren betalar 10,21 procent, som en del av arbetsgivaravgifterna.

Skattereduktion för allmän pensionsavgift

2000–2006 införde den socialdemokratiska regeringen en skattereduktion för den allmänna pensionsavgiften. Löntagarna betalar fortfarande formellt den allmänna pensionsavgiften, men får en lika stor skattereduktion. Den allmänna pensionsavgiften betalas därför i praktiken från statskassan till pensionssystemet.

Skattereduktionen medförde att avsättningen till pensionerna minskade från 18,5 till 17,21 procent av inkomsten.

Personer med inkomster upp till cirka 60 000 kronor om året kan inte dra nytta av hela skattereduktionen eftersom de inte betalar tillräckligt mycket skatt. Läs mer i denna rapport.

Juridiskt

Bestämmelserna finns i lagen om allmän pensionsavgift.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.