Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Kommunalskatt

Kommunalskatten är 32 procent i snitt, varav 21 procent går till primärkommunerna och 11 procent till regionerna.

Den betalas av alla som har förvärvsinkomst från arbete, pension, a-kassa och liknande. Den genomsnittliga skattesatsen 2023 är 32,24 procent.

Hur hög är kommunalskatten?

Skattesatsen varierar från 29 procent i Österåker till 35 procent i Dorotea. På Ekonomifakta kan du se kommunalskatterna i alla kommuner och hur den genomsnittliga kommunalskatten har ökat över tid. Du kan räkna ut din egen kommunalskatt på dinskatt.se.

Hur påverkar kommunalskatten samhällsekonomin?

Ju högre kommunalskatten är, desto högre blir allas marginalskatter. Detta påverkar särskilt höginkomsttagare, de som tjänar mer än brytpunkten för statlig inkomstskatt, eftersom Sverige redan beskattar sådana inkomster så högt att man förmodligen befinner sig på fel sida av Lafferkurvan. Dessutom gör höjd kommunalskatt att det blir mindre skillnad mellan att arbeta och att leva på exempelvis socialbidrag.

En studie har beräknat att höjd kommunalskatt på arbetsinkomster med en procentenhet minskar sysselsättningen med 13 000 personer. 43 procent av de ökade skatteintäkterna faller bort på grund av att individer arbetar mindre när skatten höjs. Eller om man vänder på det: En sänkning av kommunalskatten är till 43 procent självfinansierande.

Har kommunerna incitament att höja kommunalskatterna?

Om en kommun tar ut en krona mer i skatt av sina medborgare kan man tro att den kan öka sina utgifter med en krona. Men i själva verket kan den spendera 1,36 kronor mer, eftersom staten subventionerar varje krona i kommunala utgifter med uppskattningsvis 36 öre. Det beror på att det statliga jobbskatteavdraget ökar om kommunalskatten höjs och på att kommunerna inte behöver betala moms.

Dessutom kommer de negativa effekterna på arbetsinkomsterna och sysselsättningen i kommunen som beskrevs ovan inte att drabba den kommun som fattade beslut om en skattehöjning, eftersom den kompenseras av det kommunala utjämningssystemet.

Allt detta gör att kommunerna kan frestas att höja kommunalskatterna mer än de annars hade gjort. Läs mer i rapporten ”Kommunernas incitament för skattehöjningar” eller se denna korta film:

Juridiskt

Kommunalskatten är kommunalskattesatsen multiplicerad med den beskattningsbara inkomsten, som i sin tur är den fastställda förvärvsinkomsten (inkomst av tjänst och näringsverksamhet) minus grundavdraget. Sedan dras jobbskatteavdraget av, men det påverkar inte kommunernas intäkter utan minskar bara de statliga skatteintäkterna. Bestämmelserna finns i inkomstskattelagen.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.