Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Särskild löneskatt

En arbetsgivare som sätter av till tjänstepension betalar särskild löneskatt i stället för arbetsgivaravgifter.

Den särskilda löneskatten är 24,26 procent. Den infördes i samband med skattereformen 1990–1991.

Skatten är lägre än arbetsgivaravgifterna eftersom avsättningar till tjänstepension inte är pensionsgrundande i det allmänna systemet (och inte heller sjukpenninggrundande). För personer som ligger under taket för pensionsgrundande inkomst är dock denna rabatt för låg eftersom den inte fullt ut kompenserar för frånvaron av allmän pensionsrätt.

Särskild löneskatt betalas också på vissa andra inkomster som inte är sjukpenninggrundande.

Timbros reformförslag

Timbro föreslår att den särskilda löneskatten halveras, till 12 procent. Det ger en rättvis beskattning av tjänstepension med tanke på att tjänstepension inte ger pensionsrätt i det allmänna systemet.

Juridiskt

Bestämmelserna finns i lagen om särskild löneskatt på pensionskostnader.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.