Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna är en skatt som uppgår till 31,42 procent av lönen.

Skattesatsen är lägre för personer som är yngre än 18 år eller äldre än 65 år. Skatten är också lägre för egenföretagare (då kallas det egenavgifter) och på avsättningar till tjänstepension (den särskilda löneskatten).

Vem betalar arbetsgivaravgifterna?

De flesta nationalekonomer menar att arbetsgivaravgifterna i längden leder till lägre löner och därför i slutändan betalas av de anställda och inte av arbetsgivaren. Det gör arbetsgivaravgifterna till den största skatt som de flesta betalar. Läs mer i denna artikel.

Är arbetsgivaravgifterna en skatt?

Arbetsgivaravgifterna anses ha en koppling till socialförsäkringsförmåner som pension och föräldrapenning (se vilka avgifter som formellt utgör arbetsgivaravgifterna på Ekonomifakta). Därför påstås ibland att de är försäkringspremier och inte skatter.

Vi menar att det är rimligare att kalla dem skatter. Arbetsgivaravgifterna samlas in av Skatteverket och redovisas som skatter på arbete. Den som fuskar med betalning av arbetsgivaravgifter kan dömas för skattebrott.

Arbetsgivaravgifterna ingår också i den officiella statistiken över skatte­trycket: ”I detta sammanhang ska obligatoriska sociala avgifter … räknas in i mätningen av skattetrycket” (punkt 20.79 i EU-regelverket för nationalräkenskaper). Detta gäller dock inte avsättningar till premiepension (drygt 2 procent av inkomsten).

Läs mer om Timbros reformförslag för skatterna på arbete i denna rapport.

Juridiskt

Arbetsgivaravgifterna betalas juridiskt av arbetsgivaren. Bestämmelserna finns i socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift. Enligt lagen om fördelning av socialavgifter ska de olika socialavgifterna (föräldraförsäkringsavgift, sjukförsäkringsavgift etc.) bestämmas så att intäkterna motsvarar statens kostnader för ersättningssystemet i fråga. Den allmänna löneavgiften, som inte kopplas till något ersättningssystem, justeras sedan så att totalen blir 31,42 procent.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.