Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Investeringssparkontot

Investeringssparkonto är ett sätt att spara i fonder och aktier där man betalar en årlig schablonskatt som procent av det sparade kapitalet.

Sedan 2012 finns en ny skatterättslig sparform för fonder och börsnoterade aktier, investeringssparkonto (ISK). Den som sparar genom ett ISK behöver inte betala skatt på utdelningar och reavinster, och får inte heller avdrag för förluster. I stället beskattas en årlig schablonintäkt som beräknas som procent av det investerade kapitalet. Under 2021 är schablonintäkten 1,25 procent av sparkapitalet. Schablonintäkten tas upp som kapitalinkomst och beskattas med 30 procent. Skatten är alltså 0,375 procent av sparkapitalet.

Med traditionell kapitalbeskattning uppstår inlåsningseffekter, eftersom det är skattemässigt gynnsamt att skjuta upp beskattningen genom att sälja aktier och fonder så sällan som möjligt. ISK löser denna problematik.

ISK påstås ofta vara skattegynnat, men om man beaktar att ISK-spararen tar mer risk är skattenivån på ISK ungefär lika stor som för vanlig kapitalbeskattning. Läs mer i denna artikel i Ekonomisk debatt.