Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto är ett sätt att spara i fonder och aktier där man betalar en årlig schablonskatt som procent av det sparade kapitalet.

Sedan 2012 finns en ny skatterättslig sparform för fonder och börsnoterade aktier, investeringssparkonto (ISK). 2019 hade 2,7 miljoner svenskar ett ISK. De totala skatteintäkterna från investeringssparkonton var drygt 4 miljarder kronor.

Hur beskattas ett investeringssparkonto?

Den som sparar genom ett investeringssparkonto behöver inte betala skatt på utdelningar och reavinster, och får inte heller avdrag för förluster. I stället beskattas en årlig schablonintäkt som en viss procentandel (statslåneräntan plus 1 procent) av det investerade kapitalet (kapitalunderlaget). Kapitalunderlaget beräknas som den genomsnittliga behållningen på kontot vid varje kvartalsskifte under året. Schablonintäkten tas upp som kapitalinkomst och beskattas med 30 procent.

Vid insättningar på ett ISK betalar man också en engångsskatt på några tiondelars procent av den insatta kapitalet. Detta motsvarar skatten på motsvarande belopp om det hade funnits på kontot över ett kvartalsskifte. Engångsskatten på insättningar gör att det inte lönar sig att flytta ut medel från kontot precis före ett kvartalsskifte för att sedan direkt sätta in pengarna igen.

Vad är fördelen med investeringssparkonton?

Med traditionell kapitalbeskattning uppstår inlåsningseffekter, eftersom det är skattemässigt gynnsamt att skjuta upp beskattningen genom att sälja aktier och fonder så sällan som möjligt. Det kan leda till att sparare exempelvis känner sig inlåsta i aktiefonder med höga avgifter. Investeringssparkonton löser denna problematik. Inom ett ISK kan man handla så mycket man vill utan skattekonsekvenser.

Är ISK skattegynnat?

ISK påstås ofta vara skattegynnat, men om man beaktar att ISK-spararen tar mer risk är skattenivån på ISK ungefär lika stor som för vanlig kapitalbeskattning. Läs mer i denna artikel i Ekonomisk debatt.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur kapitalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.