Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Moms

Moms är en skatt på konsumtion.

Hur fungerar momsen?

Momsen beskattar det mervärde som skapas i varje led av produktionen. Mervärdet är mellanskillnaden mellan företagets försäljning och kostnader för inköp. Det går till att täcka löner och vinster. Ett bageri som till exempel köper mjöl för 10 kronor och säljer en limpa för 30 kronor har skapat ett mervärde på 20 kronor. Eftersom priset som konsumenten betalar är summan av alla mervärden i företagen som har varit involverade i produktionen är momsen i slutändan en skatt på priset till slutkonsument.

Momsen fungerar så att varje företag tar ut moms när produkten säljs och skickar skattebördan för momsen vidare till nästa led. I sista ledet är det slutkonsumenten som betalar momsen. Momspliktiga företag lägger moms på sin försäljning (utgående moms) men får också dra av momsen på sina inköp (ingående moms). Praktiskt går det till så att företagen rapporterar in sin ingående och utgående moms till Skatteverket och betalar in mellanskillnaden, det vill säga momsen på mervärdet.

Moms är bara ett av flera möjliga sätt att beskatta konsumtion, men konstruktionen ger momsen ett antal fördelar. I ett momssystem behöver företag inte fundera på om deras kunder är slutkonsumenter eller andra företag. Man tar ut moms på all försäljning och om köparen är ett (momspliktigt) företag kommer det att få tillbaka momsen från staten. Därför har köparen incitament att se till att säljaren debiterar moms på ett korrekt sätt.

Skattesatser

6 procent: Persontransporter, böcker, tidningar och kultur
12 procent: Mat och hotellvistelser
25 procent: Allt annat

De flesta nationalekonomer är överens om att de olika momssatserna är skadliga för samhällsekonomin. Det finns ingen anledning för staten att favorisera viss konsumtion. Moms är också ett trubbigt sätt att omfördela pengar till låginkomsttagare. Om momsen ska göras enhetlig med oförändrade skatteintäkter ska den sättas till 21,3 procent. Läs mer i rapporten ”En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel”.

Diagrammet visar hur stor andel av hushållens konsumtions som drabbas av olika momssatser. Källa: En bred och enhetlig moms.

Undantag från moms

En tredjedel av den privata konsumtionen är undantagen från moms. Det gäller bland annat finansiella tjänster, försäkringar, fastighetsuthyrning, lotterier, vård och utbildning.

Företag som omfattas av momsundantag behöver inte lägga på moms på sin försäljning, men behandlas som slutkonsumenter när de köper från momspliktiga företag. De får alltså ingen ersättning för ingående moms. I stället är momsen en kostnad i verksamheten – en dold moms som även den måste betalas av konsumenterna i slutändan.

Detta får flera negativa effekter. Den som är undantagen från moms har incitament att t.ex. bedriva städning i egen regi i stället för att köpa in från ett externt företag. Läs mer i rapporten ”En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel”.

I några få fall (till exempel receptbelagda läkemedel och utrikesresor) gäller kvalificerade undantag, även kallat nollmoms, vilket betyder att företaget får tillbaka den ingående momsen men inte behöver lägga utgående moms på sin försäljning.

Myndigheters och kommuners moms

Statliga myndigheter, kommuner och regioner är undantagna från moms. De betalar ingen moms på produktionen som deras anställda utför och när de köper in varor från privata företag får de tillbaka momsen genom en särskild momsersättning från staten. Den uppgår till drygt 100 miljarder kronor, som ingår i momsintäkterna men alltså bara är en bokföringsövning inom den offentliga sektorn.

Det faktum att kommunerna är undantagna får effekten att det ur kommuninvånarnas perspektiv blir billigare att finansiera konsumtion genom kommunalskatten i stället för att ha låga skatter och betala ur egen ficka. Det kan leda till högre kommunalskatter. Läs mer i rapporten ”Kommunernas momsundantag”.

Juridiskt

Momsen heter juridiskt mervärdesskatt. Bestämmelserna finns i mervärdesskattelagen, som i sin tur till stor del bygger på EU:s mervärdesskattedirektiv.

Mer om momsen

I denna föreläsning beskrivs nationalekonomiska teorier om skatt på konsumtion och hur momsen fungerar:

Spelaren kräver godkännande av tredjepartscookies för Youtube. Genom att visa spelaren godkänner du villkoren från Youtube
Gå till Youtube

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.