Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Momsen

Moms, mervärdesskatt, är en skatt på privat konsumtion. De totala skatteintäkterna är 461 miljarder kronor.

Skattesatser

6 procent: Persontransporter, böcker, tidningar och kultur
12 procent: Mat och hotellvistelser
25 procent: Allt annat

De flesta nationalekonomer är överens om att de olika momssatserna är skadliga för samhällsekonomin. Det finns ingen anledning för staten att favorisera viss konsumtion. Moms är också ett trubbigt sätt att omfördela pengar till låginkomsttagare. Om momsen ska göras enhetlig med oförändrade skatteintäkter ska den sättas till 21,3 procent. Läs mer i rapporten ”En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel”.

Undantag från moms

En tredjedel av den privata konsumtionen är undantagen från moms. Det gäller bland annat finansiella tjänster, försäkringar, fastighetsuthyrning, lotterier, vård och utbildning. Detta får flera negativa effekter. Eftersom den som är undantagen från moms i regel inte heller får dra av momsen på inköp har man incitament att t.ex. bedriva städning i egen regi i stället för att köpa in från ett externt företag. Läs mer i rapporten ”En bred och enhetlig moms: Mer rättvisa och mindre krångel”.

Myndigheters och kommuners moms

Statliga myndigheter, kommuner och landsting är undantagna från moms. När de köper in varor från privata företag får de tillbaka momsen genom en särskild momsersättning från staten. Den uppgår till 102 miljarder kronor. Av de 461 miljarderna i momsintäkter är alltså 102 miljarder bara en bokföringsövning inom den offentliga sektorn.

Det faktum att kommunerna är undantagna får effekten att det ur kommuninvånarnas perspektiv blir billigare att finansiera konsumtion genom kommunalskatten i stället för att ha låga skatter och betala ur egen ficka. Det kan leda till högre kommunalskatter. Läs mer i rapporten ”Kommunernas momsundantag”.

Lär dig mer

I denna föreläsning beskrivs nationalekonomiska teorier om skatt på konsumtion och hur momsen fungerar: