Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Kapitalinkomstskatten

Kapitalinkomstskatt betalas på aktieutdelningar, reavinster på aktier och fastigheter, hyresintäkter och ränteintäkter.

Kapitalinkomstskatten inbringar 83 miljarder till staten 2019.

Skattesatser för olika kapitalinkomster:

Normal skattesats (aktieutdelningar etc) 30 %
Utdelningar från onoterade bolag 25 %
Reavinst på fastigheter 22 %
Utdelningar från fåmansbolag 20 %
Avkastning på pensionssparande 15 %

Kapitalinkomstskatten gör det mindre lönsamt att spara. Den som sparar sina pengar drabbas av en totalt sett högre skatt än den som spenderar sina pengar i samma stund som de intjänas. Det beror på att skatter på kapital är dubbelbeskattning på redan beskattade pengar:

Investeringssparkonto

Den som sparar genom ett investeringssparkonto (ISK) behöver inte betala skatt på utdelningar och reavinster – och får inte heller avdrag för förluster – utan schablonbeskattas med en viss procentsats årligen. Om man beaktar att ISK-spararen tar mer risk är skattenivån på ISK ungefär lika stor som för vanlig kapitalbeskattning.

Lär dig mer

Läs mer om skatterna på kapital (där även bolagsskatten ingår) i vår rapport ”Sänkt kapitalskatt: Ökade investeringar och högre tillväxt”.

En längre föreläsning om problemen med kapitalskatterna: