Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Punktskatter

Punktskatter är riktade skatter på enskilda varor. De motiveras oftast med folkhälso-, miljö- eller transportpolitiska mål.

Här är en sammanställning av punktskatterna 2019:

 

Skatt Huvudsaklig skattesats Skatteintäkter i  miljarder
Alkoholskatt 517 kr/l ren alkohol (sprit), ca 200 kr/l ren alkohol (öl och vin) 15
Tobaksskatt 1,58 kr/cigarett, 451 kr/kg snus 12
Elskatt 0,347 kr/kWh 26
Koldioxidskatt, bensin 2,62 kr/l (1 180 kr/ton CO2) 8
Energiskatt, bensin 4,08 kr/l 12
Koldioxidskatt, diesel och andra oljeprodukter 2,24 kr/l (1 180 kr/ton CO2) 15
Energiskatt, diesel och andra oljeprodukter 2,48 kr/l 14
Kemikalieskatt 8 kr/kg (vitvaror), 122 kr/kg (övrig elektronik) 1,5
Flygskatt 61/255/408 kr/resa 0,7
Fordonsskatt Från 360 kr/år 15
Trängselskatt och vägavgifter 5–35 kr/passage 4
Skatt på trafikförsäkringspremier 32 % av premien 3
Spelskatt 18 % av behållningen 1,8
Svenska Spels överskott 4
Övriga miljöskatter 1,2
Övriga punktskatter 0,6
Summa 134

Källa: Finansdepartementets beräkningskonventioner 2019, Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU10.