Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Punktskatter

Punktskatter är riktade skatter på enskilda varor. De motiveras oftast med folkhälso-, miljö- eller transportpolitiska mål.

Här är en sammanställning av punktskatterna 2020:

 

Skatt Huvudsaklig skattesats Skatte-
intäkter i  miljarder
Alkoholskatt 517 kr/l ren alkohol (sprit), ca 200 kr/l ren alkohol (öl och vin) 15
Tobaksskatt 1,60 kr/cigarett, 459 kr/kg snus 12
Elskatt 0,353 kr/kWh 26
Koldioxidskatt, bensin 2,59 kr/l (1 190 kr/ton CO2) 7
Energiskatt, bensin 4,10 kr/l 11
Koldioxidskatt, diesel och andra oljeprodukter 2,25 kr/l (1 190 kr/ton CO2) 16
Energiskatt, diesel och andra oljeprodukter 2,46 kr/l 16
Kemikalieskatt 11 kr/kg (vitvaror), 163 kr/kg (övrig elektronik) 1,9
Plastpåseskatt* 3 kr/styck 1,7
Flygskatt 62/260/416 kr/resa 1,7
Fordonsskatt Från 360 kr/år 16
Trängselskatt och vägavgifter 5–45 kr/passage 4
Skatt på trafikförsäkringspremier 32 % av premien 3
Spelskatt 18 % av behållningen 4
Svenska Spels överskott 2
Övriga miljöskatter 2
Övriga punktskatter 0,5
Summa 141

* Träder i kraft den 1 maj 2020.

Källa: Finansdepartementets beräkningskonventioner 2020, Budgetpropositionen för 2020.

Juridiskt

Punktskatterna regleras i flera olika lagar. De viktigaste är lagen om skatt på energi, vägtrafikskattelagenlagen om alkoholskatt och lagen om tobaksskatt.

Lär dig mer om skatter

Boken Allt du behöver veta om skatter förklarar lättförståeligt hur marginalskatter, arbetsgivaravgifter, moms, miljöskatter och bolagsskatt fungerar.