Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Statliga inkomstskatten

Den statliga inkomstskatten är en 20-procentig skatt på inkomster över 537 200 kr per år, eller 44 800 kr i månaden.

Skatteintäkterna från den statliga inkomstskatten uppgår till 50 miljarder 2021.

Värnskatten var, fram till att den avskaffades, en del av den statliga inkomstskatten.

När börjar man betala statlig inkomstskatt?

Man betalar statlig inkomstskatt på den del av inkomsten som överstiger brytpunkten. Brytpunkten räknas ut så här:

brytpunkt = skiktgräns + grundavdrag

Skiktgränsen 2021 är 523 200 kr. Den ökar med 2 procent plus inflation varje år om inte politikerna fattar ett aktivt beslut om att välja en annan skiktgräns. Grundavdraget för höginkomsttagare upp till 65 års ålder är 14 000 kr, så brytpunkten är 537 200 kr.

Vem betalar statlig inkomstskatt?

Ungefär 1,3 miljoner svenskar betalar statlig skatt. En majoritet av svenskarna betalar någon gång i livet statlig inkomstskatt.

plattskatt-4
Diagrammet visar andelen som betalar statlig inkomstskatt under året, andelen som någon gång sedan 1991 har betalat statlig skatt och andelen som ser hushållsekonomin påverkas av den statliga inkomstskatten. Statistiken är från 2012. Källa: “Platt skatt för högre intäkter”

Är avskaffad statlig inkomstskatt gratis för staten?

Ja, förmodligen. Om den statliga inkomstskatten avskaffas skulle höginkomsttagare får betydligt större incitament att tjäna pengar genom lägre marginalskatt. När inkomsterna stiger, ökar också skatteintäkterna. Sannolikt så mycket att staten i slutändan får lika mycket eller mer skatteintäkter. Läs mer i rapporten “Platt skatt för högre intäkter”.

Vår chefsekonom Jacob Lundberg förklarar:

Juridiskt

Bestämmelserna om den statliga inkomstskatten finns i 65 kap 5 § inkomstskattelagen.