Du använder en utdaterad webbläsare som inte längre stöds. Vänligen uppgradera din webbläsare för en bättre upplevelse av timbro.se

Statliga inkomstskatten

Den statliga inkomstskatten är en 20-procentig skatt på inkomster över 504 400 kr per år, eller 42 000 kr i månaden.

Marginalskatt på arbetsinkomst 2019

Vem betalar statlig inkomstskatt?

Ungefär 1,3 miljoner svenskar betalar statlig skatt. Av dessa betalar ungefär 400 000 dessutom värnskatt, som formellt är en del av den statliga inkomstskatten.

En majoritet av svenskarna betalar någon gång i livet statlig inkomstskatt.

plattskatt-4
Diagrammet visar andelen som betalar statlig inkomstskatt under året, andelen som någon gång sedan 1991 har betalat statlig skatt och andelen som ser hushållsekonomin påverkas av den statliga inkomstskatten. Statistiken är från 2012. Källa: ”Platt skatt för högre intäkter”

Är avskaffad statlig inkomstskatt gratis för staten?

Ja, förmodligen. Om den statliga inkomstskatten avskaffas skulle höginkomsttagare får betydligt större incitament att tjäna pengar. När inkomsterna stiger, ökar också skatteintäkterna. Sannolikt så mycket att staten i slutändan får lika mycket eller mer skatteintäkter. Läs mer i rapporten ”Platt skatt för högre intäkter”.

Vår chefsekonom Jacob Lundberg förklarar: